September was een opvallend zachte maand en ook de start van oktober brengt mild weer. Dat betekent voor veel huishoudens dat ze relatief weinig gas verbruiken. Als dat zo blijft de komende weken, wordt het makkelijker om met het energieverbruik dit jaar onder de verbruikslimieten van het prijsplafond voor energie te blijven.

De site weerstatistieken.nl houdt gegevens bij over de gemiddelde temperaturen per maand. In de tabel hieronder is te zien wat het gemiddelde voor de lange termijn per maand is. Ook toont de tabel de gemiddelde maandtemperaturen in 2022 en de eerste negen maanden van 2023, plus de verwachting voor oktober, november en december dit jaar.

Te zien is dat het afgelopen maand gemiddeld 17,5 graden Celsius was en dat was fors meer dan het gemiddelde van 14,7 graden in september voor de lange termijn.

Voor oktober ligt het maandgemiddelde historisch op 10,9 graden Celsius, maar de verwachting is voorlopig dat het gemiddeld 13,2 graden Celsius wordt deze maand.

Dit betekent dat het gasverbruik van huishoudens net als in september ook deze maand relatief laag kan uitvallen. Hieronder leggen we uit waarom dat relevant is voor de regels van het prijsplafond voor energie.

Prijsplafond voor energie: maximaal verbruik gas en stroom in 2023

Onder het prijsplafond voor energie betalen huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Dit geldt tot een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Voor het verbruik boven deze volumegrenzen betaal je sowieso de prijs van je energieleverancier.

Door de daling van energieprijzen in de afgelopen maanden zijn de marktprijzen van energieleveranciers tot onder het niveau van het prijsplafond gedaald. In september lag het gemiddelde variabele stroomtarief voor nieuwe klanten op 0,36 euro per kWh en voor gas was dat gemiddeld 1,30 euro per kuub.

Wie zekerheid wil, kan ervoor kiezen om de prijs van gas en stroom voor bijvoorbeeld 1 jaar vast te zetten. Afgelopen maand rekenden energieleveranciers daarvoor gemiddeld tarieven die een paar cent hoger waren dan de variabele tarieven, maar nog steeds zat je hiermee onder de maximumprijzen van het prijsplafond.

Wat betreft het prijsplafond voor energie telt vooral mee dat, op het moment dat marktprijzen weer boven het niveau van de plafondtarieven uitkomen (dus boven de 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom), je te maken krijgt met een hogere marktprijs van je energieleverancier. Dat wil zeggen: als je op jaarbasis méér dan 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom verbruikt.

De verbruiksquota onder het prijsplafond worden echter op een speciale manier bijgehouden. Het moment waarop de jaarafrekening van de energienota wordt vastgesteld is bij dit alles van groot belang. Dat moment verschilt per klant en hangt doorgaans samen met de datum waarop je bij een energieleverancier klant bent geworden.

Bij de volumegrenzen van het prijsplafond wordt niet gekeken naar het kalenderjaar 2023, waarbij aan het eind van het jaar de balans wordt opgemaakt. In plaats daarvan heeft de overheid voor elke dag van het jaar een gestandaardiseerd dagverbruik vastgesteld.

Voor de volumelimiet van het prijsplafond wordt gekeken naar de optelsom van alle standaarddagen tot de datum van de jaarafrekening. Vervolgens vergelijkt je energieleverancier dit met het feitelijke verbruik. Zit je met het feitelijke verbruik boven het standaardniveau tot het moment van de jaarafrekening, dan betaal je over het extra volume de marktprijs van je energieleverancier.

Voor de periode ná de jaarafrekening tot het eind van het jaar heb je een standaard restbudget voor het energieverbruik dat wordt vergeleken met je feitelijke verbruik.

Verbruik gas en stroom in oktober

Hieronder geven we in de tabel eerst het gestandaardiseerde verbruik van gas en stroom onder het prijsplafond op maandbasis.

Te zien is dat je in de maand oktober geacht wordt 81 kuub gas te verbruiken en 266 kWh stroom. Dat is fors meer dan in september.

Kijk je naar het restant van 2023 vanaf 1 oktober tot het eind van het jaar, dan is er onder het prijsplafond nog een verbruiksruimte van in totaal 434 kuub gas en 929 kWh stroom.

Als de energieleverancier de jaarafrekening eind september opmaakt, wordt eerst gekeken of je in de eerste negen maanden van het jaar meer of minder dan 766 kuub gas en 1.971 kWh stroom hebt gebruikt. Dus de som van de maanden januari tot en met september.

Zit je met het verbruik onder de 9-maandslimiet, dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond.

Vervolgens geldt dat het restvolume volgens de normen van het prijsplafond de optelsom is van de maanden september tot en met december uit de tabel hierboven. De energieleverancier kijkt dan aan het eind van het jaar of je feitelijke verbruik over deze periode hoger of lager is dan respectievelijk 434 kuub gas en 929 kWh stroom.

Voor oktober kun je ook nog het dagverbruik van gas en stroom bijhouden. Volgens de normen van het prijsplafond wordt je geacht aan het begin van de maand iets minder dan 2 kuub gas per dag te verbruiken en dat loopt op naar iets meer dan 3,5 kuub gas per dag aan het eind van oktober.

Wat het stroomverbruik betreft loopt de dagnorm van het prijsplafond op van circa 8 kWh aan het begin van de maand tot ruim 9 kWh per dag aan het eind van oktober.

LEES OOK: Blik op je Geld: sparen begint weer te lonen en golf van renteverhogingen voor hypotheken