De FNV-leden scharen zich achter het pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten met minister Koolmees van Sociale Zaken. Eerder stemde vakbond CNV al in.

Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van het beursrendement van de ingelegde pensioenpremie.

Steun van FNV was cruciaal voor Koolmees om de pensioenhervorming door te zetten. Hij wil dat alleen doen met breed draagvlak in de polder.

Eerdere pogingen om het FNV-ledenparlement te laten stemmen, mislukten. Twee weken geleden weigerden zoveel leden in te loggen, dat het minimaal aantal vereiste deelnemers voor een geldige uitslag niet werd gehaald.

Het ledenparlement van vakbond FNV heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee nemen de top van ’s lands grootste vakbond en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een belangrijke horde in het hervormen van het pensioenstelsel.

Koolmees wilde de regels rond de oudedagvoorziening alleen ingrijpend veranderen als daar breed draagvlak voor was onder werknemers en werkgevers.

Volgens FNV-voorzitter Han Busker was er een behoorlijke meerderheid voor. In totaal stemden 64 leden van het 105-koppige parlement voor. “Daarmee kan het hele traject verder, en daar ben ik blij mee”, aldus Busker.

Hij gaf in een eerste reactie toe dat hij zijn lot als voorzitter van de vakbond had verbonden aan de stemming.

Tijdens de jongste vergadering, in een congreshotel in Bunnik, was de kritiek op de pensioenplannen niet van de lucht. Er zouden nog te veel losse eindjes aan zitten, onder andere op het vlak van het verhogen van de pensioenen.

Na een motie in het ledenparlement heeft het FNV-bestuur toegezegd in vervolgonderhandelingen te proberen het "perspectief" op een hoger pensioen te vervroegen, legt vicevoorzitter Tuur Elzinga uit. Garanties kon hij echter niet geven, ook gezien de huidige economische situatie. Ook zal de FNV-top zich inspannen om gunstigere regelingen voor vervroegd stoppen met werken voor meer werknemers toegankelijk te maken.

Met de nieuwe plannen wordt het pensioen afhankelijk van de beurs

Vakbonden, werkgevers en het kabinet bereikten onlangs een definitief akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel.

De overeenkomst is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de partijen vorig jaar al sloten. Het gaat hierbij om de hervorming van het pensioen dat werknemers via hun werkgever bij pensioenfondsen opbouwen.

Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van het beursrendement van de ingelegde pensioenpremies.

De vaste koppeling van het pensioen aan de hoogte van het loon wordt losgelaten. In plaats daarvan krijgen werknemers te maken met een prognose over het verwachte pensioen die gaat meeschommelen met de beursontwikkeling.

Hier staat tegenover dat zaken als korten op opgebouwde pensioenen niet meer aan de orde zal zijn, omdat pensioenfondsen geen harde toezeggingen doen over de uiteindelijke uitkering.

Lees meerDit zijn de belangrijkste punten uit het bijna officiële pensioenakkoord – details zijn vaag, onzekerheid over pensioen blijft groot

FNV-stemming over het pensioenakkoord mislukte twee weken geleden

Het pensioenakkoord kon eerder op steun rekenen van CNV-leden. VCP, een kleinere vakbond, stemde niet in, maar ook niet tegen. Deze vakbond wil vooral dat de Tweede Kamer een oordeel velt over de pensioenhervorming.

Eerdere pogingen om het FNV-ledenparlement te laten stemmen, mislukten. Leden waren boos over het feit dat de vergaderingen digitaal werden gehouden. Ook vonden ze dat, vlak na het principeakkoord tussen bonden, werkgevers en de politiek, er te weinig tijd was om zich in de complexe materie te verdiepen.

Twee weken geleden weigerden zoveel leden van het FNV-parlement in te loggen, dat het minimaal aantal vereiste deelnemers voor een geldige uitslag niet werd gehaald.

Nu was er sprake van een “hybride” vergadering. Circa twee derde van het ledenparlement vergaderde fysiek in een congreshotel in Bunnik. De rest bleef via de digitale weg meevergaderen en -stemmen.

'Instemming FNV met pensioenakkoord goed nieuws voor jong en oud'

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij dat de noodzakelijke modernisering van het pensioenstelsel eindelijk kan beginnen. "Dit is goed nieuws voor jong én oud en van zzp’er tot mkb’er. Het stelsel wordt moderner, persoonlijker en met stabiele premies voor ondernemers", aldus de ondernemingsorganisaties.

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW zegt dat door de modernisering het pensioenstelsel weer decennia mee kan. De Boer wijst erop dat de meeste mensen bij een vijfdaagse werkweek inmiddels anderhalve dag in de week werken voor hun AOW en pensioen.

"Het verschil tussen de kosten die ondernemers maken voor hun werknemers en het inkomen dat zij ontvangen is steeds verder toegenomen. Dat verstoorde meer en meer de relatie tussen werknemer en werkgever en was niet meer houdbaar’, aldus De Boer. "Je pensioen wordt straks inzichtelijker, persoonlijker en we krijgen leeftijdsonafhankelijke premies; een eerlijker systeem voor jongeren."

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland zegt dat het nieuwe pakket voor het midden- en kleinbedrijf in de eerste plaats voor stabiele en voorspelbare pensioenpremies zorgt. "Dat is winst. Voor het mkb en werknemers met zwaar werk hebben we daarnaast extra afspraken kunnen maken. Zo is op ons aandringen 200 miljoen extra vrij gemaakt ten opzichte van de eerdere plannen. Dit is voor duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding."

Koolmees is blij met de instemming van de FNV-leden

Minister Koolmees is opgetogen en opgelucht dat het FNV-ledenparlement heeft ingestemd. "Hier staat een blije minister", vertelde de bewindsman aan de pers op zijn ministerie.

Door de goedkeuring van de FNV-parlementariërs "is er een breed draagvlak ontstaan over deze belangrijke hervorming", aldus Koolmees. "Dat is goed nieuws voor gepensioneerden, werkenden en de volgende generaties."

Helemaal gerust op een goede afloop was Koolmees niet. Hij geeft toe dat hij af en toe met argusogen naar berichtgeving over de bijeenkomst in Bunnik keek.

Dat er ook over de nieuwe afspraken her en der onvrede is, is volgens de bewindsman niet meer dan logisch. Pensioenen zijn sowieso een onderwerp "waarover veel cynisme is", omdat over het nieuwe stelsel al meer dan tien jaar wordt overlegd.

"Ik begrijp dat cynisme", zegt Koolmees. "Daarom ben ik blij met deze stap, omdat we nu naar de toekomst kunnen gaan kijken en dat chagrijn achter ons kunnen laten."

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn ook blij met de FNV-steun

Ook veel partijen in de Tweede Kamer zijn blij met de 'ja' van de FNV-leden. Het pensioenakkoord is met de nieuwe invulling "verder verbeterd", zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij complimenteert de top van de grootste vakbond dat ze hun parlementariërs hebben kunnen overtuigen. "Goed om te zien dat polder en politiek door brede samenwerking echte vooruitgang kunnen bereiken."

Ook VVD-Kamerlid Roald van der Linde heeft "veel waardering voor de vakbondsbestuurders die hun nek hebben uitgestoken. "Erg blij dat de kogel door de kerk is", zegt de liberaal. "We geven het Nederlandse pensioenstelsel een solide basis voor de komende decennia."

"Goed dat de vakbonden hebben ingestemd met het pensioenakkoord", zegt PvdA'er Gijs van Dijk. "Het is hard nodig dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt, dat werkenden beter worden beschermd, dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen en dat flexwerkers ook veel sneller pensioen gaan opbouwen."

De PvdA benadrukt het belangrijk te vinden "dat de lusten en lasten voor alle generaties eerlijk worden verdeeld, dat er geen onnodige kortingen plaatsvinden en dat er meer perspectief komt op eerder indexeren."

De Tweede Kamer is eigenlijk met zomervakantie tot begin september, maar pensioenspecialisten van de fracties komen volgende week nog bijeen om over de uitwerking van het akkoord te debatteren met minister Koolmees.

De SP, die tegen het pensioenakkoord had gestemd, vindt het geen goede zaak dat FNV hiermee wel akkoord is gegaan. "Het gokpensioen van dit kabinet komt dichterbij", zegt Kamerlid Bart van Kent. "We gaan van het beste pensioenstelsel ter wereld naar een gokpensioen dat afhankelijk wordt van de dagkoersen op de financiële markten."

De partij pleit ervoor slechts enkele aanpassingen aan het oude systeem aan te brengen.

DNB-baas Knot: verheugd met belangrijke stap pensioenakkoord 

De Nederlandsche Bank is "verheugd" dat het kabinet en sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Volgens president Klaas Knot zijn met de goedkeuring van het ledenparlement van vakbond FNV "betekenisvolle stappen gezet op weg naar een toekomstbestendiger pensioenstelsel".

"Het nieuwe pensioenstelsel kent geen pensioenaanspraken en geen rekenrente meer en de doorsneesystematiek wordt afgeschaft", vertelt Knot.

Het is volgens de centrale bankier goed dat de pensioenuitkeringen meebewegen met de beurs en de "collectieve risicoverdeling" tegelijkertijd wordt behouden. "Hierdoor kent het stelsel minder spanningen tussen generaties en sluit het beter aan bij de veranderende arbeidsmarkt."

Het is nu belangrijk dat de verdeelregels goed worden vastgesteld en vastgelegd. Tussen 2022 en 2026 zullen de Nederlandse pensioenfondsen stuk voor stuk geleidelijk overgaan naar het nieuwe stelsel. Die overgang moet op "evenwichtige wijze" gebeuren, benadrukt Knot.

LEES OOK: Zelf beleggen voor je pensioen in box 3 of via een fiscaal voordelige constructie: zo kom je uit op €2.100 pensioen per maand