Ruim 40 uur na de geplande sluiting van de klimaatconferentie COP 25 in Madrid zijn de deelnemers tot een slotakkoord gekomen, zo maakte de organisatie bekend.

In een slotverklaring, na twee weken onderhandelen, hebben alle staten toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 volgend jaar “zoveel mogelijk aan te scherpen”.

Doel van de conferentie was om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te versterken. In dat akkoord spraken de landen af de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. De standpunten van de deelnemers lagen in Madrid ver uit elkaar. Het leek dan ook lange tijd onzeker of er een akkoord kon worden bereikt.

De belangrijkste beslissingen zijn een jaar uitgesteld tot de volgende klimaatconferentie in het Schotse Glasgow. Zo is er nog geen afspraak gemaakt over de handel in CO2-emissies, wat een van de belangrijkste doelen was voorafgaand aan het overleg.

Forse kritiek op uitkomst klimaatconferentie

Het akkoord van de klimaatconferentie in Madrid is met veel kritiek ontvangen. Milieuorganisaties en politieke partijen betreuren het dat er geen harde afspraken zijn gemaakt.

De milieubeschermingsorganisaties Greenpeace en Wereld Natuur Fonds (WNF) beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zegt dat het in Madrid aan de politieke wil ontbrak om “iets aan de klimaatverandering te doen”. “De onderhandelingen werden gegijzeld door de grootste vervuilers”, doelt WNF in een verklaring op een aantal landen als China, de Verenigde Staten, India en Brazilië.

“Wij zijn erg teleurgesteld dat we er niet echt uit zijn gekomen”, stelt Felipe De Leon, de afgezant namens Costa Rica. “We hebben ons proactief opgesteld en toch leidde het niet echt ergens toe.” Samen met de Europese Unie waren eilandstaten als Costa Rica uit op het maken van strengere afspraken.

Ook Greenpeace uit forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. “Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs.” Greenpeace spreekt van een diepe crisis. “COP25 heeft laten zien dat er geen ambitie is voor de grootste CO2-uitstoters van deze aarde”, aldus een bestuurder van Greenpeace.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout roept de EU op tot actie na het akkoord. “Het grote gat tussen het wereldwijde klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord is niet kleiner geworden. Dit moet gevolgen hebben voor de handelsgesprekken die de EU met de grootste dwarsliggers voert. Het gat tussen wat de wetenschap ons vertelt te doen en wat politici tot nu toe leveren op klimaattoppen is enorm.”

Gezamenlijke verklaring liet op zich wachten door onenigheid tussen landen

Dat de gezamenlijke verklaring zo lang op zich liet wachten kwam door onenigheid tussen vertegenwoordigers van deelnemende landen. Veel landen vonden dat de gezamenlijke verklaring die organisator Chili had opgesteld veel te mild was en dat grote landen te weinig verandering willen.

“Het overgrote merendeel van de afgevaardigden wil een ambitieuzere eindverklaring”, zei vertegenwoordiger van de Verenigde Naties Andrés Landerretche op zaterdag. “We bevinden ons op een bepalend moment. De uitkomst moet gebaseerd zijn op wat de wetenschap ons vertelt.”

“Als wetenschappers in de rij staan om ons te waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van de stijgende uitstoot en schoolkinderen met miljoenen tegelijk de straat opgaan, dan is wat wij hier in Madrid doen het verraden van de mensen op de wereld”, zei Keniaanse vertegenwoordiger Mohamed Adow zaterdag.

De Europese Unie en een groep kleine eilandstaten willen dat er strengere klimaatmaatregelen worden genomen. Landen als China, India en Brazilië willen zich daar niet bij aansluiten, waardoor een akkoord uitblijft.

De top zou eigenlijk vrijdag eindigen, maar de deelnemers werden het niet op tijd eens over een akkoord. Daarom werd er ook in het weekend nog vergaderd. Vooral landen met een sterke economie zijn tegen grote aanpassingen om klimaatverandering tegen te gaan.

Lees meer: