Klanten van energiemaatschappijen Essent, Eneco en Vattenfall gaan er volgend jaar op vooruit. De variabele energietarieven blijven namelijk gelijk, terwijl de belastingen omlaaggaan. Dat resulteert volgens prijsvergelijker Pricewise in een lagere energierekening.

Vattenfall en Eneco hebben dinsdag telefonisch bevestigd dat de variabele tarieven van stroom en gas in januari 2020 gelijkblijven. Essent meldde dat maandag al. Dat geldt tot 1 juli volgend jaar, wanneer de prijzen weer kunnen worden aangepast.

Alleen de kosten van de meter en aansluiting zullen stijgen. Maar dat gaat volgens Hans de Kok van Pricewise slechts om een bedrag van gemiddeld 5 euro per jaar, waar de belastingen 75 euro lager zullen zijn. Per saldo is een gemiddeld huishouden dus 70 euro goedkoper uit. Dit gaat alleen om de klanten die gebruikmaken van variabele energietarieven.

“Alleen de grote, slecht geïsoleerde huizen zullen er op achteruitgaan”, aldus De Kok. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft tien soorten huishoudens in kaart gebracht die verschillen in grootte en energiegebruik. Negen daarvan zullen een lagere energierekening krijgen.

Klanten kunnen er ook voor kiezen om de energieprijzen voor een jaar of langer vast te zetten. Volgens De Kok is het op dit moment gunstig om daartoe over te gaan. Zo kunnen huishoudens nog meer besparen.

Het is goed mogelijk dat de energierekening voorlopig voor het laatst omlaaggaat, verwacht De Kok. "We verwachten dat de netwerkkosten door de energietransitie zullen stijgen en dat vanaf 2022 ook de belastingen weer omhooggaan."

Wat verandert er aan de energiebelasting in 2020?

De lastenverlichting voor huishoudens vloeit voort uit het Klimaatakkoord dat het kabinet in juni heeft gepresenteerd. Daarin streeft het kabinet naar een eerlijker verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven, zodat meer recht wordt gedaan aan het principe 'de vervuiler betaalt', schrijft de Vereniging Eigen Huis.

Met ingang van 2020 wordt het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de opslag duurzame energie (ODE) van de helft naar twee derde. Huishoudens zien hun aandeel daardoor dalen van de helft naar een derde. Hoewel minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een gemiddelde verlaging van de energiebelasting van honderd euro in het vooruitzicht stelde, valt het voordeel volgens berekeningen van de Vereniging Eigen Huis uit op 70 euro.

Overigens geldt de lastenverlichting niet voor aardgas; de energiebelasting op gas gaat juist 3,99 cent per kubieke meter omhoog. De ODE op gas stijgt met 2,51 cent per kubieke meter. Op elektriciteit daalt de energiebelasting met 0,09 cent per kWh, maar gaat de ODE omhoog met 0,84 cent per kWh.

Het grote voordeel voor huishoudens zit volgens de rijksoverheid in een vermindering van de energiebelasting per aansluiting. Want het vaste bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting, stijgt met 178 euro op jaarbasis naar in totaal 435 euro. Daardoor betalen huishoudens minder energiebelasting.

Vergelijkingssite Gaslicht.com heeft voor verschillende soorten huishoudens uitgerekend wat het totale belastingvoordeel is in 2020. Dat is te zien in onderstaande infographic. Alleen huishoudens met een oude, grote vrijstaande woningen, met een relatief hoog gas- en stroomverbruik, zijn per saldo iets duurder uit.

Lees meer: