De prijzen van gas en stroom zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne flink gestegen, maar in de eerste helft van 2023 ook weer behoorlijk gedaald. In juli en augustus kwamen de gemiddelde energieprijzen voor consumenten weer iets lager uit.

Hoe hoog de prijzen voor gas en stroom in de tweede helft van 2023 uitpakken is spannend. Analisten zijn sterk verdeeld omdat niet nu niet te zeggen is welk scenario bewaarheid wordt. Zakenbank Morgan Stanley schetste een scenario met een milde winter en goedgevulde gasopslagen, waarbij de groothandelsprijzen voor gas in Europa weleens zouden kunnen dalen tot 15 euro per megawattuur.

Dat zou neerkomen op een consumententarief van 0,80 euro per kuub inclusief belastingen, veel lager dan het huidige prijsplafond voor gas dat op 1,45 euro per kuub ligt. Maar een milde winter kan ook een koude winter worden, en de relatieve rust op de energiemarkt kan worden verstoord door volledige stopzetting van Russisch gas dat nu nog aan Europa wordt geleverd.

Als dat samengaat met extra vraag naar vloeibaar gas uit Azië (LNG), kunnen de energieprijzen torenhoog worden, schreef energieagentschap IEA in een rapport. Het liefst willen we dus een milde winter en een stabiele aanvoer van LNG vanuit Azië, dat de rol van Russisch gas bijna volledig heeft overgenomen.

Vorige week piekte de gasprijs voor levering in augustus op de Amsterdamse energiebeurs op 34 euro per megawattuur,  door de vraag naar stroom tijdens de hittegolven in Zuid-Europa. Inmiddels is het tarief voor levering in september gezakt naar 27 euro per megawattuur.

Consumenten betalen minder voor gas en stroom

Op de consumentenmarkt vertaalt zich dat vooralsnog naar een dalende trend.

De gemiddelde prijzen voor gas en stroom bij energieleveranciers daalden in augustus heel licht ten opzichte van juli, naar 1,27 euro per kuub gas en 0,36 euro per kilowattuur stroom, blijkt uit gegevens van Energievergelijk.nl.

Daarmee liggen de gemiddelde tarieven onder het prijsplafond dat dit jaar geldt van 1,45 euro per kuub gas tot een jaarverbruik van 1.200 kuub, en 0,40 euro per kilowattuur stroom tot een jaarverbruik van 2.900 kilowattuur.

Er zijn echter verschillen tussen de energieleveranciers, die inmiddels weer contracten aanbieden waarbij de tarieven 1, 2 of 3 jaar vaststaan. Na het uitbreken van de energiecrisis in 2022 werden op een gegeven moment alleen nog maar variabele contracten aangeboden, waarbij de prijzen meerdere keren per jaar werden gewijzigd.

Business Insider kijkt naar de ontwikkeling van de variabele energieprijzen die momenteel maandelijks of per drie maanden worden gewijzigd. En naar de dynamische tarieven die direct reageren op de ontwikkelingen op de groothandelsmarkt en dagelijks fluctueren.

Daarnaast werpen we een blik op de tarieven die vaststaan in contracten van 1 jaar. We hebben de volgende overzichten opgenomen in het artikel in de hieronder genoemde volgorde:

  • Variabele/dynamische stroomprijzen op 1 augustus van 27 aanbieders
  • Variabele/dynamische gasprijzen op 1 augustus van 26 aanbieders
  • Gasprijzen 1-jaarscontracten op 1 augustus van 14 aanbieders
  • Stroomprijzen 1-jaarscontracten op 1 augustus van 14 aanbieders
  • Terugleververgoedingen diverse contracten op 1 augustus van 30 aanbieders

Variabele en dynamische tarieven voor stroom per 1 augustus

We beginnen met de variabele en dynamische stroomprijzen voor nieuwe klanten, bijgehouden door Energievergelijk.nl. De tabel hieronder toont het tarief op 1 augustus -van laag naar hoog- per energieleverancier en ter vergelijking de tarieven die in juli werden gehanteerd.

De dynamische tarieven veranderen zoals gezegd op dagbasis, deze vind je in de grijze balken. In alle gevallen gaat het om de door energieleveranciers laagst geboden tarieven per kilowattuur stroom, inclusief belasting en 21 procent btw, voor nieuwe klanten.

Te zien is dat bij het gros van de energieleveranciers de stroomtarieven voor nieuwe klanten heel licht daalden of gelijk bleven. Bij Vattenfall zakte de prijs met 0,06 euro het meest. Bij 6 van de 27 energieleveranciers vond een lichte stijging van 1 tot 4 cent plaats.

De goedkoopste energieleveranciers in het overzicht zijn de leveranciers van dynamische tarieven in de grijze balken, waarbij Tibber, NextEnergy en Zonneplan in de top 3 staan met het laagste tarief van 0,29 euro per kilowattuur stroom. Maar dit tarief wijzigt dus op dagbasis.

Het hoogste variabele tarief van 0,39 euro wordt door zeven partijen geboden, waaronder de grotere energieleveranciers Eneco en Essent. Al met al kan de keuze voor één van de goedkoopste energieleveranciers dus 0,10 euro per kWh schelen, of 0,06 euro per kWh als je geen dynamisch tarief wilt.

Dat komt neer op zo'n 12 tot 20 euro per maand als je uitgaat van een gemiddeld jaarverbruik voor een Nederlands huishouden van 2.479 kilowattuur.

Bedenk wel dat bovenop deze tarieven inclusief belasting en btw, ook vastrecht (vaste leveringskosten) en netbeheerkosten worden gerekend. Ook die hebben invloed op het maandelijks voorschotbedrag dat je betaalt.

Variabele tarieven voor gas op 1 augustus

Door naar de gastarieven op 1 augustus voor nieuwe klanten, bijgehouden door Energievergelijk.nl.

De onderstaande tabel toont de variabele en dynamische prijzen inclusief belasting en btw, waarbij de laatste in de grijze balken te vinden zijn. Tibber staat niet in het overzicht omdat deze aanbieder van dynamische tarieven alleen stroom levert.

Wederom gaat het om de laagste tarieven die door energieleveranciers zijn gepubliceerd. In de tabel vind je ze van laag naar hoog. Ter vergelijking hebben we ook de tarieven meegenomen die de aanbieders in juli hanteerden.

De top 3 goedkoopste energieleveranciers wordt anders dan bij de stroomprijzen, niet gedomineerd door aanbieders van dynamische tarieven. Met prijzen onder de 1,10 euro per kuub hanteren Mega, DBG Energie en Budget Energie de laagste tarieven.

Het hoogste tarief is te vinden bij WoonEnergie, dat met 1,50 euro per kuub ook het enige tarief is dat boven het prijsplafond van 1,45 euro per kuub ligt. Dat betekent dat je voor het deel boven het maximale jaarverbruik van 1.200 kuub voor het plafond het volledige tarief betaalt.

WoonEnergie voerde tussen 1 juli en 1 augustus met 0,12 euro ook de grootste prijsverhoging door. Zeven andere leveranciers schroefden hun tarief met 2 tot 9 cent per kuub op.

De grootste prijsverlagingen zijn te vinden bij de top 3 goedkoopste aanbieders. Bij Mega, DBG Energie en Budget Energie zakten de tarieven met respectievelijk 0,17 euro, 0,13 euro en 0,11 euro.

Tussen de duurste en goedkoopste aanbieder zit dus een verschil van 0,45 euro per kuub gas. Uitgaande van het gemiddelde jaarverbruik van een Nederlands huishouden van 1.169 kuub gas kan dat bijna 44 euro per maand schelen op de energierekening.

Hierbij is geen rekening gehouden met het prijsplafond dat nog tot en met december 2023 geldt.

Houd er wederom rekening mee dat bovenop deze tarieven inclusief belasting en btw ook kosten voor vastrecht en netbeheerkosten komen, die invloed hebben op het maandelijkse voorschotbedrag.

Prijzen voor gas 1 jaar vast in augustus

Tegenwoordig bieden energieleveranciers weer contracten aan waarbij de prijzen voor gas en stroom een half jaar of 1, 2 of 3 jaar vaststaan. Business Insider zette de vaste tarieven voor gas en stroom voor 1 jaar op een rij.

De gegevens komen van prijsvergelijker Pricewise. Alleen het tarief van Essent komt van de website van deze energieleverancier.

We beginnen met gas. De onderstaande tabel toont in de laatste kolom de tarieven in augustus -van laag naar hoog- bij 14 aanbieders. En ter vergelijking de tarieven in juli.

Te zien is dat de meeste energieleveranciers verder onder het prijsplafond van 1,45 euro per kuub gas zijn gedoken. Greenchoice is van deze groep aanbieders het goedkoopst met een 1-jaarstarief van 1,22 euro per kuub, terwijl Mega met 1,38 euro per kuub het duurst is.

Per maand kan dat ongeveer 15 euro schelen op de energierekening uitgaande van het gemiddelde gasverbruik van 1.169 kuub, al moet je wederom rekening houden met vastrecht- en netbeheerkosten die van belang zijn voor het maandelijkse voorschotbedrag.

Verder valt op dat het gemiddelde tarief voor 1-jaarscontracten hoger ligt dan het gemiddelde gastarief van variabele/dynamische contracten. Dat komt omdat je doorgaans meer betaalt voor zekerheid.

Prijzen voor stroom in augustus voor 1 jaar vast

Door naar de stroomtarieven voor 1-jaarscontracten.

De onderstaande tabel toont de stroomprijzen (normaaltarief) van 1-jaarscontracten bij dezelfde 14 aanbieders. En ter vergelijking de tarieven in juli. De gegevens komen wederom van prijsvergelijker Pricewice, met uitzondering van Essent.

Ook bij de stroomprijzen voor 1-jaarscontracten is te zien dat een aantal energieleveranciers verder onder het prijsplafond van 0,40 euro per kilowattuur stroom is gedoken. Zoals PowerPeers die van deze groep aanbieders als goedkoopste uit de bus komt.

De duurste aanbieder Mega rekent 0,08 euro meer per kilowattuur. Grofweg kan dat 16 euro per maand schelen op de energierekening uitgaande van het gemiddelde stroomverbruik van 2.479 kilowattuur, al moet je wederom rekening houden met vastrecht- en netbeheerkosten die bovenop de bovenstaande tarieven komen.

Net als bij gas liggen de gemiddelde stroomtarieven voor 1 jaar vast hoger dan de gemiddelde variabele en dynamische stroomprijzen.

Overzicht van terugleververgoedingen voor zonne-energie

Sinds de stijging van de energieprijzen in 2022 is de vraag naar zonnepanelen sterk toegenomen. Hoewel er nu een overschot op de markt is en menig dak inmiddels voorzien is, hebben installateurs het nog altijd stervensdruk met het monteren van zonnepanelen.

Wie zonne-energie opwekt maakt standaard gebruik van de zogenoemde salderingsregeling, waarbij teruggeleverde stroom van zonnepanelen worden weggestreept tegen stroom die je afneemt van de energieleverancier.

Lever je netto meer stroom dan je verbruikt, dan geldt er een speciale terugleververgoeding, waarvan de tarieven per energieleverancier behoorlijk kunnen verschillen. Ze zijn standaard wel lager dan het reguliere stroomtarief.

De onderstaande tabel met gegevens van Energievergelijk.nl toont de terugleververgoedingen van dertig energieleveranciers in augustus. Ter vergelijking hebben we ook de tarieven in juli meegenomen.

Te zien is dat de terugleververgoeding varieert van 0,05 euro tot 0,15 per kilowattuur. Tarieven hoger dan 0,10 euro per kilowattuur zijn echter wel zeldzaam. Veel aanbieders zitten op een terugleververgoeding tussen de 7 en 9 cent.

LEES OOK: Je mag nog iets minder dan 500 kuub gas verbruiken vanaf 1 augustus, volgens het prijsplafond voor energie – check je verbruik