Energiebedrijf Vandebron laat bezitters van zonnepanelen voortaan vaste kosten betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. Vanwege de forse toename van zonnepanelen in Nederland raakt het energienet namelijk steeds vaker overbelast en ontstaan er stroomoverschotten op de markt.

Deze zogenoemde onbalans- en profileringskosten werden tot nu toe doorberekend aan klanten met en zonder zonnepanelen. Maar Vandebron kiest voor een nieuwe verdeling, waarbij mensen met zonnepanelen een vast bedrag per dag gaan betalen voor het terugleveren van stroom.

De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de totale jaarlijkse teruglevering. Bij een gemiddeld huishouden met zonnepanelen komt dat neer op 10 tot 20 euro per maand.

Vandenbron, dat eind 2022 in handen kwam van Essent, wil naar eigen zeggen als eerste partij in Nederland de onbalans- en profileringskosten voortaan “evenredig” gaan verdelen.

De groei van het aantal huizen met zonnepanelen zorgt vaak voor een overschot aan elektriciteit, die op de groothandelsmarkt leidt tot lage en soms zelfs negatieve prijzen.

Ondertussen leveren zonnnepanelenbezitters stroom terug via de salderingsregelening, waarbij de teruggeleverde stroom wordt weggestreept tegen de stroom die zij afnemen op dagen dat de zon niet schijnt.

Daarmee krijgen ze dus evenveel voor de teruggeleverde stroom op zonnige dagen bij lage prijzen, als dat ze ervoor betalen op donkere dagen als stroom veel duurder is. Als zonnepanelenbezitters meer stroom leveren dan ze afnemen, dan geldt voor dat deel een terugleververgoeding die wel lager is dan de reguliere stroomprijs.

Klanten zonder panelen betalen voor klanten met panelen

Daarnaast maken energiemaatschappijen kosten als er stroomoverschotten ontstaan op het net. Deze onbalanskosten worden doorberekend aan klanten met en zonder zonnepanelen, waarmee klanten zonder panelen feitelijk klanten met panelen subsidiëren, merkt De Volkskrant op.

"Momenteel heeft bijna 40 procent van onze klanten zonnepanelen op het dak. We zijn blij met deze groei, maar zien nu dat de hoeveelheid zonne-energie die gelijktijdig wordt teruggeleverd aan het overbelaste net voor problemen zorgt", zegt financieel directeur Kim Verdouw.

Ze benadrukt dat Vandebron het vervelend vindt dat mensen met zonnepanelen door de maatregel worden geraakt in de portemonnee. "Tegelijkertijd vinden we het ook niet eerlijk dat degenen die geen zonnepanelen hebben, moeten betalen voor de kosten voortkomend uit het overbelaste net."

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het kabinet om de salderingsregeling vanaf 2025 af te bouwen, om daarmee een einde te maken aan de groeiende ongelijkheid. Maar sinds de val van het kabinet is het onwaarschijnlijk dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het voorstel, aldus De Volkskrant.

Lees ook: Energieprijzen gas en stroom in augustus op een rij – plus een overzicht van terugleververgoedingen voor zonnepanelen