Eneco wil Ruud Sondag als nieuwe topman van het energiebedrijf.

De voormalige baas van afvalverwerker Van Gansewinkel is de beoogde opvolger van Jeroen de Haas, die per 1 september opstapt.

Eneco zal voorafgaand aan de benoeming aandeelhouders bijpraten over het voornemen. Over de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter wordt niet gestemd.

Belangrijke taak voor de 55-jarige Sondag, die van 2001 tot 2012 leiding gaf aan Van Gansewinkel, is het brengen van rust en creëren van duidelijkheid over de voorgenomen verkoop van Eneco.

Eneco is nu nog in handen van een grote groep gemeenten. Afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet.

Die kwestie heeft veel stof doen opwaaien. De centrale ondernemingsraad (or) van Eneco wil onder meer het handelen van de raad van commissarissen laten onderzoeken. Daarbij zouden drie van de zes huidige toezichthouders moeten worden geschorst vanwege “wankel en zwalkend” beleid.

Het personeelsorgaan heeft tevens een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer voor de aanstelling van twee nieuwe toezichthouders met een doorslaggevende stem.

Lees ook op Business Insider

Wie beslist over de verkoop?

Ook de handelwijze van de aandeelhouders moet in het onderzoek worden betrokken. Vooral de vraag wie nu uiteindelijk over de verkoop beslist, de commissarissen of de aandeelhouders, is bron van zorg.

De or is met name bang dat de commissarissen eerder dit jaar afstand hebben genomen van hun vetorecht in het verkoopproces. Het personeel wil dat de duurzame visie van Eneco en de belangen van de werknemers gegarandeerd blijven.

Aandeelhouders van Eneco worden op 25 mei bijeengeroepen. Per die datum zal Sondag ook in dienst treden van het energiebedrijf. Er is inmiddels een adviesaanvraag ingediend bij de or. Die zegt in een reactie overvallen te zijn door het voornemen Sondag te benoemen.

Het personeelsorgaan was ervan uitgegaan dat het een rol zou krijgen in de zoektocht naar een opvolger van De Haas. Nu wordt het voor een “voldongen feit” gesteld.

Verzoeken om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen haalden niets uit. Volgens de or had het “gepast en zorgvuldig” geweest als was gewacht met de benoeming totdat door de Ondernemingskamer over het enquêteverzoek zou zijn beslist.