Veel huishoudens in Nederland hebben te maken met variabele energieprijzen, waarbij de tarieven per maand of per kwartaal worden aangepast. Maar daarnaast zijn contracten met zogenoemde dynamische tarieven in opkomst. Volgens de aanbieder van dynamische contracten Zonneplan liggen de gemiddelde stroom- en gasprijzen die klanten in 2022 betalen, duidelijk lager dan de gemiddelde tarieven van variabele energieprijzen.

Met een dynamisch energietarief zijn de prijzen voor stroom en gas direct gekoppeld aan de inkoopprijzen op de groothandelsmarkt op dagbasis. Je hebt hiervoor wel een slimme meter nodig die elk moment van de dag je energieverbruik kan meten.

Als gevolg van dynamische energietarieven kunnen prijzen voor stroom en gas dus sterker schommelen, wat zowel positief als negatief kan uitpakken, vergeleken met variabele tarieven die veel energieleveranciers momenteel eens per maand of elk kwartaal aanpassen.

Aanbieders van dynamische contracten stellen dat de directe doorberekening van groothandelsprijzen op dagbasis ervoor zorgt dat ze veel minder marge rekenen bij de leveringstarieven. Klassieke energieleveranciers werken met een opslag op de inkoopprijzen, vanwege de kostenrisico’s die ze lopen met klanten waarvoor de prijzen minimaal een maand of drie maanden gelijk blijven.

Prijsplafond voor energie in 2023

Wie een contract heeft met dynamische tarieven krijgt te maken met sterkere prijsschommelingen op dagbasis, maar gemiddeld genomen zijn klanten van Zonneplan volgens de aanbieder dit jaar goedkoper uit. Met een dynamisch contract komt de gemiddelde stroomprijs bij Zonneplan uit op 0,37 euro per kWh en de gemiddelde gasprijs op 1,76 euro per kuub, inclusief belastingen.

Vanaf 1 januari 2023 treedt het prijsplafond voor energie in werking, waarbij de stroomprijs wordt gemaximeerd op 0,40 euro per kWh en de gasprijs op 1,45 euro per kuub. De gemiddelde dynamische prijzen voor 2022 die Zonneplan meldt, liggen voor de stroomprijs iets onder het prijsplafond en voor de gasprijs zijn ze iets hoger.

Het prijsplafond kent een volumelimiet van 2.900 kWh stroom en 1.200 kuub gas. Boven deze niveaus ga je de marktprijs van de energieleverancier betalen. Hierbij wordt overigens niet gekeken naar het kalenderjaar 2023, maar speelt jaarafrekening van energieleveranciers een grote rol. Lees daar hier meer over.

Op basis van gemiddelde variabele prijzen voor gas en stroom die het Centraal Bureau voor de Statistiek bijhoudt, ligt de gemiddelde gasprijs tot dusver op 2,14 euro per kuub en de gemiddeld stroomprijs op 0,53 euro per kWh. Dat is respectievelijk 18 procent en 31 procent hoger dan de gemiddelde dynamische tarieven die Zonneplan noemt. Bij een jaarverbruik van 2.900 kWh stroom en 1.200 kuub gas zou je dan met een dynamisch tarief dit jaar gemiddeld 938 euro goedkoper uit zijn geweest wat betreft de leveringskosten van energie.

Voor 2023 wordt uiteraard van belang in hoeverre de markttarieven van energieleveranciers zich boven of onder het prijsplafond gaan bewegen. En verder weegt zwaar mee in hoeverre het feitelijke verbruik van gas en stroom afwijkt van de volumegrenzen van het prijsplafond.

LEES OOK: Dynamische energietarieven duiken makkelijker onder het prijsplafond, volgens deze aanbieder: ‘Dat scheelt de staat subsidies’