De Frans-Duitse as in de eurozone kan momenteel niet fungeren als trekpaard van de economie. In Duitsland vertraagt zowel de industrie als de dienstensector in november, in Frankrijk krimpt de industrie steeds harder.

Dat blijkt uit de jongste peiling voor november van onderzoeksbureau Markit onder inkoopmanagers in de industrie en de dienstensector.

Duitse industrie dicht bij krimp

Duitsland krimpt niet, maar kraakt wel. In de industrie zakte de inkoopindex in november naar een niveau van 50 punten, tegen 51,4 punten in oktober. Voor deze index geldt dat een stand boven de 50 punten duidt op groei, daaronder is sprake van krimp. De Duitse industrie balanceert dus op het randje van een recessie.

Ook in de dienstensector is sprake van groeivertraging. Daar kwam de inkoopindex in november uit op 52,1 punten, tegen 54,4 punten in oktober: een forse vertraging.

Per saldo zakte de samengestelde index voor diensten en industrie in Duitsland naar 52,1 punten, tegen 53,9 punten in oktober. Nog wel groei dus, maar het gaat trager.

Duitse groei valt stil

Inkoopmanagers in de Duitse industrie wijzen op een scherpe val van nieuwe orders, zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt. Bij de dienstverleners is nog wel sprake van ordergroei.

“De combinatie van zwakke productiegroei, toenemende overcapaciteit en een gebrek aan nieuwe orders geeft een zorgelijk beeld met betrekking tot de onderliggende gezondheid van de Duitse economie”, stelt Markit-econoom Oliver Koloseike in een reactie. De kans neemt daarmee toe dat de Duitse economie ook in de laatste drie maanden van dit jaar vrijwel geen groei laat zien.

Zwaardere krimp Franse industrie

Frankrijk heeft het economisch nog zwaarder dan Duitsland. De industrie krijgt in november te maken met zwaardere krimp. Met de dienstensector gaat het iets minder slecht.

De index voor de industrie zakte in november naar een niveau van 47,6 punten, tegen 48,5 punten in oktober.  Uit de peiling komt naar voren dat Franse bedrijven minder orders krijgen, waarbij vooral de binnenlandse markt voor een zwakke vraag zorgt.

De index voor de dienstensector duidde ook op krimp, maar hier was sprake van lichte verbetering in november: de index kwam uit op 48,8 punten, tegen 48,3 punten in oktober. Franse dienstverleners toonden zich in tegenstelling tot de industrie iets positiever over de orderverwachtingen.

Hoge werkloosheid Frankrijk blijft

Per saldo kwam de samengestelde index voor diensten en industrie in november een fractie hoger uit op 48,4 punten in november, tegen 48,2 punten in oktober. Dat duidt op aanhoudende krimp voor de economie als geheel, waarbij het tempo van de krimp wat afneemt.

De Franse economie wordt geholpen door hoge overheidsuitgaven, maar tegelijk blijft het beeld in de private sector tamelijk somber, stelt econoom Jack Kennedy van Markit in een reactie. “Nieuwe ontslagen in het bedrijfsleven in de maand november bieden weinig hoop op een daling van de hoge werkloosheid.”

De Europese Commissie sprak begin deze maand de verwachting uit dat de Franse werkloosheid in 2015 per saldo gelijk blijft op een niveau van 10,4 procent van de beroepsbevolking.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl