Met de overname van Delta Lloyd door NN Group is de consolidatieslag op de verzekeringsmarkt nog niet voorbij. Aegon lijkt bij uitstek de kandidaat om als volgende overgenomen te worden.

Het aandeel Aegon is sinds de eeuwwisseling ongeveer driekwart minder waard geworden en spartelt al jaren tussen de 3 en 7 euro. Met in het achterhoofd de druk die toezichthouder De Nederlandsche Bank op de verzekeringssector zet om een beetje in te dikken, lijkt Aegon een logische kandidaat om overgenomen te worden.

Het bedrijf zit namelijk dik in de levensverzekeringen, een langzaam stervende business in Nederland, waar de woekerpolisaffaire al het vertrouwen in dit soort producten heeft weggeslagen.

Aegon is dus slecht gepositioneerd voor de toekomst, maar desondanks toch aan aantrekkelijke prooi voor collega-verzekeraars, schrijft Leon Brandsema van finanzen.nl. Lees zijn hele analyse hier.