Afgelopen week bleek dat zeker 3000 EU-ambtenaren bruto meer verdienen dan premier Mark Rutte. Volgens de Duitse krant Die Welt is het nog veel erger. Uit berekeningen zou blijken dat 11.117 ambtenaren als gevolg van toelagen en dergelijke aan het einde van de maand meer over houden dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Wat verdienen Europese ambtenaren? Hieronder een overzicht dat is gebaseerd op publiekstoegankelijke informatie van de Europese instellingen.

– 6 Procent van de meerjarenbegroting van de EU voor de periode 2014-2020 gaat naar de sectie administratie. De helft van dit bedrag zal opgaan aan salarissen voor de EU-ambtenaren. Het hele EU-budget voor de hele 7-jaarstermijn is circa 1000 miljard euro. Dat betekent dat daarvan 30 miljard wordt besteed aan lonen.

– Er werken circa 55.000 mensen over de hele wereld voor alle Europese instellingen. Van hen werken er ongeveer 33.000 voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, van wie 22.000 in Brussel. 714
Nederlanders werken bij de Europese Commissie. Bij het Europees Parlement werken circa 6660 ambtenaren en tijdelijke werknemers.

De EU-ambtenaren:

– Het brutomaandsalaris van EU-beleidsambtenaren loopt van circa 4300 euro tot maximaal 18.370 euro voor een directeur-generaal. 40 van de 33.000 ambtenaren zit in die hoge regionen.

– Daarnaast zijn er net als in Nederland toeslagen voor onder meer kinderen. Ook krijgen de ambtenaren een zogeheten ontheemdentoeslag en eenmaal per jaar een vergoeding om naar het thuisland te gaan. Er zijn geen toelages voor bijvoorbeeld autogebruik en er is ook geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering.

De 27-koppige Europese Commissie:

– Het brutomaandsalaris van de EU-voorzitter – nu de Portugees José Manuel Barroso – bedraagt 25.351 euro. De EU-buitenlandchef – de Britse Catherine Ashton – ontvangt 23.882 euro per maand. De vicepresidenten, acht in totaal onder wie Neelie Kroes (Digitale Agenda), verdienen 22.963 euro per maand. De andere Europees commissarissen krijgen 20.667 euro per maand.

– Alle EU-ambtenaren, inclusief de commissie, betalen belastingen over hun salaris. Het belastingtarief loopt op van 8 tot maximaal 45 procent, ook voor de commissarissen. Normaliter zou er nog een extra heffing van 5,5procent betaald moeten worden maar deze zogenoemde solidariteitsheffing is verlopen per 1 januari.

De Europese Raad:

– De voorzitter van de Europese Raad, ook wel de EU-president genoemd – nu Herman Van Rompuy – verdient 1,38 keer het brutosalaris van een ambtenaar die in de hoogste trede zit. Dat maandsalaris bedraagt 18.370 euro. Daarmee ontvangt de Belg maandelijks 25.351 euro bruto, hetzelfde als Barroso.

Het Europees Parlement:

– Er zijn 754 Europarlementariërs, onder wie 26 Nederlanders.

– Het salaris van een Europarlementariër bedraagt 7956,87 euro per maand. Na aftrek van (Europese) belasting komt het nettobedrag uit op 6200,72 euro per maand. Dat wordt aangevuld met tal van vergoedingen.

– Zo zijn er vergoedingen voor reiskosten naar vergaderingen, kunnen leden jaarlijks 4343 euro vergoed krijgen voor werkgerelateerde reizen en worden 24 heen- en terugreizen naar hun eigen lidstaat vergoed. Daarnaast is er een dagvergoeding van 304 euro voor elke dag waarop de Europarlementariër vergadert en daarvoor een presentielijst ondertekent. Daarbij komt nog een vergoeding van circa 4300 euro per maand voor de huur van een kantoorruimte, telefoon- en portokosten en computers. Bovendien wordt van Europarlementariërs twee derde van hun medische kosten vergoed.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl