Het kabinet trekt komend jaar extra geld uit voor ouders van jonge kinderen. Ook gaan de fiscale vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen iets omhoog. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor familiezaken in het nieuwe jaar.

Goed nieuws voor ouders: zij krijgen komend jaar wat extra ondersteuning, omdat het kabinet extra geld uittrekt voor kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget. Verder worden de vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen iets verhoogd.

In deel 2 van de jaarlijkse serie van Business Insider over veranderingen in het nieuwe jaar: de wijzigingen op het gebied van kinderopvang, schenken, erven en doneren aan goede doelen.

Meer kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt komend jaar fors verhoogd. Dit komt vooral omdat de eisen van het aantal pedagogisch medewerkers op babygroepen zijn aangescherpt, waardoor de opvangkosten van kinderdagverblijven stijgen. Pedagogisch medewerkers mogen straks namelijk nog maar drie baby’s per persoon opvangen in plaats van vier.

De maximum uurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) stijgt naar 8,02 euro voor opvang op een kinderdagverblijf. Nu is dat nog 7,45 euro.

Voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 6,15 euro voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Nu is dat nog 5,91 euro. Deze verhoging is alleen een indexatie.

Voor buitenschoolse opvang gaat het maximale uurtarief wel omlaag, van 6,95 euro naar 6,89 euro. Ook dit heeft te maken met de bemanning op groepen: pedagogisch medewerkers mogen grotere groepen opvangen, waardoor de kosten dalen.

Betaal je meer dan het maximum uurtarief, dan moet je het extra bedrag uit eigen zak betalen. Vergeet met het oog op de verhoging niet de actuele uurtarieven tijdig door te geven aan de Belastingdienst.

Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Heb je meer kinderen die kinderopvang genieten, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Komend jaar komen meer gezinnen hiervoor in aanmerking.

Of dit voor jou geldt, hangt komend jaar niet alleen af van je inkomen, maar ook van je vermogen. Heb je te veel vermogen, dan val je buiten de boot. Voor een alleenstaande ouder ligt de grens op 114.776 euro en voor partners op 145.136 euro.

Kinderbijslag

De kinderbijslag gaat omhoog. Maar hiervoor moet je wel wachten tot 1 april. Vanaf dat moment ontvang je voor elk kind van 0 tot en met 5 jaar 62 euro per jaar extra. Voor een kind tussen de 6 en 12 jaar gaat het bedrag op jaarbasis omhoog met 79 euro en voor kinderen tot 18 jaar met 89 euro.

Alimentatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast aan de inflatie. In 2019 wordt dit bedrag geïndexeerd met 2 procent.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat komend jaar nog verder omhoog. Na de jaarwisseling stijgt deze met vier maanden naar 66 jaar en vier maanden. Dit betekent dat je nog langer AOW-premies moet betalen en je de AOW-uitkering ook later zult ontvangen.

Schenken

Wie grote bedragen schenkt, moet daarover belasting betalen. Maar een deel van het bedrag is vrijgesteld. Deze vrijstellingen gaan elk jaar wat omhoog en dus ook in 2019.

Ouders mogen komend jaar 5.428 euro belastingvrij schenken aan hun kind. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.173 euro.

Verhoogde schenkingsvrijstellingen

Daarnaast mogen ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit is komend jaar 26.040 euro.

Wordt het bedrag aangewend voor een dure studie, dan kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een hogere eenmalige vrijstelling van 54.246 euro.

Vloeit de schenking naar een eigen woning, dan geldt een nóg hogere eenmalige vrijstelling van 102.010:  1.210 euro meer dan de huidige schenkingsvrijstelling van 100.800 euro. Van deze laatste vrijstelling kunnen ook niet-kinderen gebruik maken, mits zij in de bovengenoemde leeftijdscategorie vallen.

Wel vervalt de overgangsregeling voor deze schenkingsvrijstelling voor ouders die eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling en de belastingvrije schenking willen aanvullen.

Erven

Ook de vrijstelling voor de erfbelasting wordt naar boven bijgesteld. De hoogte van deze vrijstelling hangt af van de relatie die jij met de overledene had.

Voor partners stijgt deze vrijstelling in januari naar 650.913 euro. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt de vrijstelling straks 20.616 euro, voor ouders is dat 48.821 euro en voor overige erfgenamen 2.173 euro.

Ontvang je een erfenis of een schenking, dan ben je voor het bedrag boven de vrijstelling belasting verschuldigd. Er gelden voor iedereen twee schijven: voor de eerste 124.727 euro boven de vrijstelling betaal je een lager percentage dan voor het bedrag dat hierboven komt.

Voor partners en kinderen bedragen deze tarieven respectievelijk 10 procent en 20 procent. Voor kleinkinderen is dit 18 en 36 procent en voor overige ontvangers 30 en 40 procent. Deze percentages blijven ongewijzigd.

Giften

Wie geld doneert aan een goed doel, kan een deel van dit bedrag aftrekken, mits het totale bedrag aan giften hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen (de totale inkomsten van jou en je partner, min eventuele aftrekposten), met een minimum van 60 euro.

Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze bedragen zijn al jaren hetzelfde.

Meer informatie over giften aan goede doelen vind je in dit artikel.

Dit zijn nog meer dingen die veranderen in 2019: