Disagree and commit. Je bent het niet met elkaar eens, maar gaat toch samen de uitdaging aan. Volgens topman en oprichter Jeff Bezos van webwinkel Amazon is dit simpele zinnetje de sleutel voor een efficiëntie organisatie en goed leiderschap.

In een brief aan aandeelhouders uit 2016 beschrijft de rijkste man ter wereld het principe van disagree and commit als een manier om ‘Dag 2’ uit te stellen. Bezos herinnert zijn team er altijd aan dat het ‘Dag 1’ is. Daarmee bedoelt hij dat je je nooit moet laten afleiden door behaalde successen. Volgens Bezos staat ‘Dag 2’ voor stilstand en uiteindelijk voor de ondergang van een onderneming.

‘Dag 1’-bedrijven nemen snel goede beslissingen, schrijft Bezos in de brief. En daar komt het punt van meningsverschillen om de hoek kijken.

Als je overtuigd bent van een bepaalde koers, maar er is geen consensus in het team, dan helpt het om te zeggen: kijk, ik weet dat we het hier niet over eens zijn, maar wil je samen met mij de gok wagen? Disagree and commit.

Van mening verschillen en er toch samen voor gaan. Deze benadering valt terug te voeren op die van voormalig topman Andy Grove van chipfabrikant Intel. Volgens zijn biograaf spoorde Grove zijn team bij Intel ertoe aan om met zoveel mogelijk ideeën te komen. Vervolgens was het zaak tot een beslissing te komen en een gezamenlijke strategie te bepalen.

Het beginsel disagree and commit wordt gebruikt om te beslissen op welke nieuwe producten Amazon moet inzetten, zoals bijvoorbeeld spraakassistent Alexa. Amazon vindt het ook belangrijk dat iedereen die aan een nieuw product werkt, zijn of haar mening te geeft.

Op de website van Amazon staat het principe als volgt beschreven:

"Leidinggevenden moeten beslissingen waar ze het niet mee eens zijn op een respectvolle manier aanvechten, ook als dat niet prettig voelt en vermoeiend is. Leidinggevenden leggen zich niet neer bij een compromis om de sociale cohesie in stand te houden. Maar als er eenmaal definitief een beslissing is genomen, zetten ze zich er volledig voor in."

In zijn brief uit 2016 komt Bezos met een voorbeeld van de manier waarop hij zelf het principe van disagree and commit heeft toegepast. Toen hij er niet van overtuigd was dat een eigen serie van Amazon Studios de moeite waard was, terwijl zijn team wel enthousiast was, zei hij: "Ik ben het er niet mee eens, maar ga me er volledig voor inzetten en hoop dat het beter wordt bekeken dan alles wat we eerder hebben gedaan."

Lees meer over Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, en zijn Amazon: