Een bestuurder van de Europese Centrale Bank heeft een oproep gedaan tot internationale coördinatie om de cryptosector te reguleren en vindt dat de markt stevig moet worden aangepakt.

Fabio Panetta zei maandag in een toespraak dat de ongereguleerde cryptomarkt zorgt voor risico’s voor financiële stabiliteit en dat beleidsmakers moeten zorgen voor controlemechanismen.

“Het is tijd om ervoor te zorgen dat crypto-activa alleen worden gebruikt binnen duidelijk gereguleerde grenzen,” zei Panetta maandag in een toespraak aan de Columbia University. “We moeten sneller vooruitgang boeken als we ervoor willen zorgen dat crypto-activa geen wetteloze chaos vol risicovol gedrag met zich meebrengen.”

“Maar onze maatregelen kunnen alleen effectief zijn, als ze ook worden uitgevoerd door onze internationale collega’s,” zei hij.

Panetta stelde voor om crypto aan dezelfde normen te houden als andere financiële activa, en pleitte ervoor om peer-to-peer crypto-overdrachten onder de regels tegen witwassen en het tegengaan van de financiering van terrorisme te brengen. Panetta waarschuwde dat crypto-activa kunnen worden gebruikt voor belastingontduiking of om sancties te omzeilen.

Hij zei ook dat de belasting op crypto's in overeenstemming moet zijn met andere instrumenten en in verschillende jurisdicties en dat er een verplichting moet komen om transacties boven een bepaalde drempel te melden.

De ECB-bestuurder opperde de mogelijkheid van een hogere belasting voor sommige crypto-activa die werken met een energie-intensiever systeem om transacties goed te keuren. Het gaat dan om de zogenoemde proof-of-work methode die onder meer de bitcoin gebruikt.

Panetta drong aan op het reguleren van onderlinge betalingen tussen gebruikers van cryptofora, vanwege het risico dat ze de regelgeving omzeilen.

Meer transparantie en coördinatie

Panetta zei verder dat meer transparantievereisten voor de cryptomarkt uiteindelijk zouden leiden tot betere bescherming van consumenten. Hij gaf aan dat de beweeglijkheid van de handel in cryptovaluta betekent dat een gedragsnorm moet worden gevolgd door professionele partijen die actief zijn op de markt, om kleine beleggers te beschermen.

"We hebben wereldwijd gecoördineerde regelgeving nodig om problemen aan te pakken, zoals het gebruik van crypto-activa in grensoverschrijdende illegale activiteiten of hun ecologische voetafdruk", aldus Panetta.

De ECB-bestuurder vergeleek het ongereguleerde karakter van de cryptomarkt met het Wilde Westen. "Bij gebrek aan adequate controles drijven crypto-activa speculatie aan door snelle en hoge rendementen te beloven en mazen in de regelgeving uit te buiten waardoor beleggers geen bescherming genieten," zei hij.

De opmerkingen van Panetta zijn in lijn met zorgen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geuit. In het Global Financial Stability Report van vorige week drong het Internationaal Monetair Fonds er bij beleidsmakers op aan om uitgebreide wereldwijde normen voor crypto-activa te ontwikkelen en hun regelgeving te coördineren met andere landen.

LEES OOK: Deze impact kan regulering hebben op crypto in 2022