• De overheid spring bij om ondernemers te steunen bij de coronacrisis.
  • Bedrijven kunnen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers.
  • Zzp’er kan beroep doen op bijzondere bijstand voor zelfstandigen.
  • Lenen met garantie van overheid wordt uitgebreid via BMKB.
  • Bij fiscus kan uitstel aangevraagd worden van onder meer loonbelasting en btw.

De overheid probeert ondernemers op diverse manieren bij te staan bij om de acute economische crisis die het coronavirus heeft veroorzaakt, het hoofd te bieden.

Maandag bleek dat al 20.000 bedrijven hebben vanwege de coronacrisis werktijdverkorting aangevraagd. Dat meldde een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om zo’n 300.000 werknemers.

Vrijdag waren er ruim 5.000 aanvragen voor werktijdverkorting bij het ministerie binnengekomen.

Werktijdverkorting is niet de enige optie die ondernemers ter beschikking staat. Hieronder noemen we vier mogelijkheden.


Werktijdverkorting en deeltijd-ww voor werknemers

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder.

Je kunt als ondernemer werktijdverkorting aanvragen, als je verwacht voor een periode van minimaal 2 kalenderweken tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20 procent minder werk te hebben.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend.

Je kunt alleen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.

Direct na de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting moet je bij het UWV een aanvraag doen voor deeltijd-ww van je werknemers.

Hier kun je meer informatie vinden over werktijdverkorting.


Zzp'er kan beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers kunnen steun aanvragen via de gemeenten op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarde voor deze regeling is dat je bedrijf na de bijstandsverlening levensvatbaar is. Je moet ook minstens 1.225 uur per jaar tijd besteden aan je bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week. Verder moet er geen mogelijkheid zijn tot hulp via een bank of een borgstellingsfonds.

Je kunt de uitkering maximaal twaalf maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal vierentwintig maanden te verlengen.

In principe is de periodieke uitkering een lening. Je betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of je bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of je de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

Lees hier meer over het beroep dat je als zzp'er kan doen op de bijstand voor zelfstandigen.


BMKB: krediet voor ondernemers waarbij de overheid grotendeels garant staat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helpt ondernemers met het verkrijgen van leningen met een borgstellingsregeling: de BMKB (borgstelling midden- en kleinbedrijf).

Ondernemers kunnen terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Het deel van de lening waarvoor de overheid garant staat wordt in verband met de coronacrisis opgerekt. Dit komt erop neer dat de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd wordt van 50 procent naar 75 procent.

Ook zal de regeling toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Zzp’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s.

Lees hier meer over hoe je als ondernemer een beroep kunt doen op de BMKB


Uitstel van betaling bij Belastingdienst: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting

Ondernemers kunnen voor diverse soorten belasting bijzonder uitstel vragen bij de Belastingdienst. Het gaat om alle aanslagen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Je kunt een brief sturen naar de Belastingdienst met een motivatie dat de onderneming in de problemen is gekomen door de coronacrisis.

Als ondernemer moet je onder meer kunnen aantonen dat betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat de onderneming levensvatbaar is. Dit moet worden onderschreven door een externe consultant, financier, brancheorganisatie of je eigen accountant of financieel adviseur.

Lees hier meer over hoe je uitstel van betaling kunt aanvragen bij de Belastingdienst.


Lees meer over het coronavirus: