• Het aantal actieve gevallen van besmetting met het coronavirus blijft sinds enkele dagen hangen rond de 40.000.
  • China lijkt erin te slagen de uitbraak te bedwingen, maar Zuid-Korea, Iran en Italië zien een sterke toename van de besmettingen.
  • Nederland telt sinds woensdag 38 officiële gevallen van mensen die met het coronavirus zijn besmet.

Het beteugelen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus draait momenteel om drie landen: Italië, Zuid-Korea en Iran.

China lijkt steeds meer grip de krijgen op de uitbraak van het coronavirus. Er komen in de afgelopen dagen per dag nog iets meer dan 100 gevallen van nieuwe besmettingen bij. Het aantal actieve besmettingen daalt snel en bedraagt nog iets meer dan 27.000 in China.

De grote problemen zitten momenteel in drie landen: Italië, Zuid-Korea en Iran. Daar komen er op dagbasis nog honderden nieuwe meldingen van besmettingen met het coronavirus bij. Italië neemt inmiddels drastische maatregelen zoals een landelijke sluiting van scholen en universiteiten.

Het aantal actieve besmettingen met het coronavirus ligt woensdag net boven de 40.000 en verandert daarmee sinds een paar dagen nauwelijks meer. In de tweede helft van februari is het aantal actieve besmettingen juist fors gedaald vanaf een piek van ruim 58.000 op 18 februari, blijkt uit data van de site Worldometers.

Van de circa 40.000 actieve besmettingsgevallen zitten er ruim 27.000 in China, ruim 10.000 in Zuid-Korea, Iran en Italië en zo’n 3.000 in de overige 78 landen die infecties met het coronavirus hebben gemeld.

Kijk je naar het algemene plaatje, dan zijn er inmiddels iets meer dan 95.000 gevallen van besmetting met het coronavirus geregistreerd. Ruim 51.000 mensen zijn weer genezen verklaard. Iets meer dan 3.200 mensen zijn overleden en er zijn nog iets meer dan 40.000 actieve gevallen. Van de actieve gevallen worden er iets minder dan 6.900 als serieus of kritiek beschouwd.

Nederland telt sinds woensdag 38 officiële gevallen van mensen die met het coronavirus zijn besmet. een plus van 15 op dagbasis.

Coronavirus in 82 landen

In onderstaande grafiek is een verdeling weergegeven van het aantal actieve gevallen voor een reeks landen; in totaal hebben 82 landen melding gemaakt van besmettingsgevallen met het coronavirus.

In de grafiek is ook te zien hoeveel nieuwe gevallen er sinds een dag bij zijn gekomen. Dit is een belangrijke indicator voor de mate waarin het lukt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hierbij zijn de relatieve verhoudingen van groot belang.

Kijk je naar Nederland dan is de plus van 15 actieve besmettingen op een totaal van 38 relatief fors. Vergeleken met het VK (77 actieve besmettingen) zit Nederland relatief hoog. In het Verenigd Koninkrijk wonen immers bijna vier keer zo veel mensen als in Nederland, terwijl het aantal actieve corona-infecties in het VK ongeveer het dubbele is ten opzichte van Nederland.

Aan de andere kant is de situatie in Nederland redelijk in lijn met die in Duitsland (246 actieve gevallen), als je meeneemt dat Duitsland grofweg vijf keer zo veel inwoners heeft.

De stijgingen in Zuid-Korea en Iran zijn zonder meer fors. In Iran zijn er in een dag 586 gevallen bijgekomen, waardoor het totale aantal actieve besmettingen is gestegen naar 2.278. Zuid-Korea telde in één dag een toename van 435 infecties met het coronavirus, wat het totaal van actieve gevallen voor dat land op 5.545 brengt.

Italië, het Europese land met de meeste actieve gevallen, is ook zorgwekkend. Woensdag zijn er weer 587 meldingen bijgekomen, wat het totaal van actieve besmettingen op 2.706 personen brengt in Italië.

Sinds medio februari overtrof het aantal mensen dat dagelijks genezen wordt verklaard het aantal nieuwe besmettingsgevallen. Maar momenteel zijn deze cijfers vrijwel gelijk. Dit verklaart mede waarom het totale aantal actieve gevallen van coronabesmetting rond de 40.000 blijft hangen.

Lees meer over het coronavirus: