Wat moeten de Britten betalen bij de boedelscheiding, als ze uit de Europese Unie stappen? De vraag blijkt nu al voor de nodige onzekerheid te zorgen.

Naar aanleiding van verzoeken van verschillende lidstaten hebben de EU-onderhandelaars hun eerste berekeningen herzien.

De betalingen die de EU gaat vragen van Groot-Brittannië, zouden zijn opgeschroefd naar de lieve som van 100 miljard euro bruto. Frankrijk en Duitsland steunen de zwaardere eis van de vertrekverplichtingen van het Verenigd Koninkrijk, zo stelde zakenkrant The Financial Times deze week op basis van eigen berekeningen.

Lees meer details hierover op finanzen.nl.

Rekening voor de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk zal hoe dan ook een financiële afrekening van het vertrek uit de EU moeten respecteren, als het aan de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier: “Dat is geen straf of exitbelasting.

De EU en Groot-Brittannië zijn allerlei gezamenlijke verplichtingen aangegaan. We moeten het met Londen eens worden over hoe we die rekening opmaken."

Barnier gaf woensdag bij een toelichting op de vraag hoe hij het Britse vertrek uit de EU wil aanpakken. Het Europese Hof van Justitie moet erop toezien dat de scheiding ordelijk verloopt, stelde hij voor.

De Britse onderhandelaar David Davis zei woensdag dat Londen helemaal niet van plan is te betalen als er niet ook een handelsakkoord wordt bereikt.

Zaterdag werden de EU-leiders het erover eens dat zij eerst de boedelscheiding willen regelen voor er kan worden gepraat over de toekomstige (handels)relatie.

Barnier ging niet in op specifieke bedragen voor de kosten van de boedelscheiding, maar "het wordt geen blanco cheque", zei hij.

Positie EU-burgers

Prioriteit voor Brussel is de positie van niet-Britse EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen, werken of studeren, en omgekeerd van Britten elders in de EU. Aan de bestaande EU-wetten die de vrijheid van verkeer en het recht op verblijf in een andere lidstaat regelen, mag ook na de Brexit niet getornd worden, vindt Barnier.

,,De circa 4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen" die door de Brexit worden getroffen, moeten hun dagelijkse levens kunnen blijven leiden, aldus Barnier. Hun bestaande recht op werk, uitkeringen, pensioen en ziekenzorg dient onveranderd te blijven.

In het Verenigd Koninkrijk wonen zo'n 100.000 Nederlanders.