Nederland heeft er volgens de meest recente data van 2021 weer meer miljonairs bijgekregen. In totaal gaat het om bijna 320.000 huishoudens met in doorsnee een vermogen van 1,6 miljoen euro, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Maar als het gaat om de belastingheffing op miljoenenvermogens, zit het probleem voor de fiscus niet bij de doorsnee miljonair maar bij de zeer vermogende multimiljonairs.

Dit blijkt uit een intern memo van de Belastingdienst waar het Financieele Dagblad over bericht. Belastingambtenaren wijzen in het memo op de discrepantie tussen vermogen dat onder box 3 voor sparen en beleggen valt en vermogen dat in box 2 in bv’s is geparkeerd.

Onder box 2 valt onder meer vermogen in een bv van aandeelhouders die een belang hebben van minimaal 5 procent. Dit wordt een ‘aanmerkelijk belang‘ genoemd. In box 2 wordt belasting geheven op het moment dat er dividend wordt uitgekeerd en bij de verkoopwinst van bijvoorbeeld een aandelenbelang. Het tarief over 2023 is 26,9 procent.

Voor box 3 geldt daarentegen een jaarlijkse heffing op spaargeld en beleggingen die gebaseerd is op een verondersteld, fictief rendement.

Uit het memo van de Belastingdienst blijkt dat zeer vermogende Nederlanders hun vermogen veelal in een bv in box 2 hebben geparkeerd. Hierbij zijn er min of meer twee categorieën. Aan de ene kant heb je vermogende ondernemers die in de onderneming opgebouwd vermogen in een bv laten zitten.

Anderzijds zijn er mensen die geld uit erfenissen hebben, ceo's met miljoenensalarissen en dito bonussen, of supergoed verdienende topmanagers van private equity-huizen, die vermogen bij voorkeur buiten box 3 houden en dit wegstoppen in bv's die onder box 2 vallen.

Verplaatsing €85 miljoen euro aan spaargeld van box 3 naar box 2

Het FD citeert één voorbeeld uit het memo van een vermogen van 150 miljoen euro uit 2018 in box 3 dat bestaat uit banktegoeden. Door het fictieve rendement waar de fiscus vanuit gaat in box 3, was dit destijds relatief hoog belast, gelet op de lage spaarrentes. In 2018 verhuist 70 miljoen van dit vermogen naar een bv in box 2 en in 2019 komt daar nog eens 15 miljoen bij, waardoor 85 miljoen euro buiten box 3 valt.

Inmiddels is het overigens zo dat de fiscus de fictieve heffing op spaargeld in box 3 veel directer laat aansluiten bij de daadwerkelijke spaarrentes, waardoor spaargeld veel lager is belast in box 3.

In het memo leggen belastingambtenaren overigens ook uit hoe multimiljonairs hun vermogen in box 2 aanspreken, als ze er iets leuks mee willen doen. Op het moment dat er consumptieve uitgaven gedaan moeten worden, gebeurt dit niet noodzakelijk via een in box 2 belaste dividenduitkering. Zeer vermogende personen sluiten dan vaak een persoonlijke lening af bij hun eigen vennootschap tegen een zeer lage rente om zo liquide middelen vrij te maken.

LEES OOK: Vermogensbelasting in box 3 ‘op z’n vroegst’ in 2027 op basis van daadwerkelijk rendement voor sparen en beleggen – dit is een mogelijk alternatief