Veel ondernemers leggen flinke afstanden af met hun auto: bijna dubbel zoveel als particulieren. Tijdens de coronacrisis is het aantal gereden autokilometers met zo’n 20 procent gedaald. Toch kan de auto van de zaak een mooie aftrekpost vormen, al heb je ook te maken met een bijtelling.

Hoe zitten de regels ook alweer in elkaar?

In deel vier van de jaarlijkse serie over aftrekposten voor de belastingaangifte kijken we naar aftrekbare kosten van de auto van de zaak. In eerdere delen bespraken we de zorgkosten, de belasting op spaargeld en beleggingen in box 3 en aftrekbare studiekosten.

Inkomstenbelasting: auto als privévermogen of auto van de zaak?

Hoeveel belasting je over je auto moet betalen of mag aftrekken, is afhankelijk van de vraag waartoe de auto behoort: het vermogen van je bedrijf of je privévermogen.

Ben je ondernemer en leg je met je auto minder dan 500 kilometer per jaar af voor privédoeleinden, zoals vakanties, bezoekjes aan vrienden en ritjes naar de supermarkt en de sportschool, dan geldt jouw wagen voor de inkomstenbelasting automatisch als een auto van de zaak.

Rijd je meer kilometers privé, dan mag je kiezen of je de auto beschouwt als zakelijk of privévermogen.

Privé-auto: 19 cent per kilometer voor elke zakelijke rit

Beschouw je de auto als privébezit, dan mag je voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken. Dit bedrag geldt ook als je een auto huurt voor je bedrijf.

Auto van de zaak: alle kosten zijn aftrekbaar

Geef je de auto op als auto van de zaak, dan mag je de autokosten aftrekken van de winst, zoals benzine of diesel, de verzekeringspremie, parkeerkosten, motorrijtuigenbelasting, onderhouds- en reparatiekosten en zelfs de bonnetjes van de wasstraat.

… maar je krijgt wel te maken met een bijtelling

Hier staat wel tegenover dat je een bedrag bij de winst moet optellen voor het privégebruik van de auto, de zogeheten bijtelling. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Bijtelling is niet nodig als je het afgelopen jaar minder dan 500 privékilometers hebt afgelegd. Dit moet je dan wel kunnen aantonen met een sluitende kilometeradministratie.

Hoeveel je als bijtelling moet verrekenen hangt af van het type auto, de waarde ervan en de datum waarop het kenteken is afgegeven. Is dat 2021, dan gelden er twee tarieven:

  • 12 procent voor volledig elektrische auto's en
  • 22 procent voor alle overige auto's; inclusief hybride auto's.

Heb je vorig jaar een elektrische auto genomen met een catalogusprijs boven de 40.000 euro, dan heb je te maken met twee tarieven. Over de eerste 40.000 euro geldt een bijtelling van 12 procent. Elke euro daarboven is belast met 22 procent.

Gaat het bijvoorbeeld om een elektrische auto van 70.000 euro, dan bedraagt de bijtelling 11.400 euro (12 procent over 40.000 euro plus 22 procent over de resterende 30.000 euro).

Bijtelling geldt vijf jaar

De bijtelling geldt steeds gedurende 60 maanden nadat het eerste kenteken is afgegeven. Dit kan positief of negatief voor je uitpakken.

Is bijvoorbeeld het eerste kenteken van de elektrische auto waarin jij rijdt in 2018 afgegeven, dan heb je geluk: je mag dan nog tot en met 2023 nog het verlaagde tarief van 4 procent toepassen (en dus niet 12 procent).

Maar reed je vorig jaar rond in een benzineauto waarvan het eerste kenteken in 2017 is afgegeven, dan heb je juist pech: dan geldt in je belastingaangifte over 2021 een bijtelling van 25 procent (en helaas niet de huidige 22 procent).

Youngtimers: bijtelling voor dagwaarde

Voor auto's die ouder zijn dan vijftien jaar, geldt een bijtelling van 35 procent van de waarde van de auto in het economisch verkeer, ofwel de dagwaarde. Je hoeft dan dus niet uit te gaan van de cataloguswaarde, maar van de dagwaarde, die een stuk lager is.

Meer informatie over de youngtimerregeling en de vraag of die regeling voor jou interessant is, vind je in dit artikel.

Omzetbelasting: ook hier moet je kiezen tussen privéauto of auto van de zaak

Als ondernemer betaal je voor zakelijke uitgaven btw. Deze mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening brengt: voorbelasting genoemd. Hoeveel btw je mag aftrekken, hangt er onder andere van af of je je auto rekent tot je bedrijfsvermogen of je privévermogen.

Auto van het bedrijf? Je mag de btw over alle kosten aftrekken

Als je de auto volledig tot je bedrijfsvermogen rekent, mag je de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken als voorbelasting, voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast (daarover later meer).

…maar je moet wel btw betalen over privégebruik

Als je de auto ook privé gebruikt, moet je over dit privégebruik wel btw betalen. Let wel op: Ritjes van je huis naar kantoor en vice versa (dus woon-werkverkeer) vallen hier ook onder.

Houd wel een goede kilometeradministratie bij. Doe je dat niet, dan moet voor privégebruik gedurende vijf jaar een vast bedrag aan btw betalen: 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto. Dit is de nieuwprijs van de auto, inclusief accessoires, btw en bpm.

Stel je hebt een auto gekocht met een cataloguswaarde van 50.000 euro, (inclusief btw en bpm) en je hebt de btw op de aankoop, onderhoud en het gebruik van de auto volledig afgetrokken. Gebruik je de wagen ook voor privéritten, maar heb je geen sluitende kilometeradministratie, dan moet je voor dit privégebruik dus 1.350 euro btw betalen (2,7 procent van 50.000 euro).

Heb je de auto in de loop van 2021 aangeschaft, dan hoef je niet het volle pond te betalen, maar naar rato. Is je auto bijvoorbeeld op 1 september de showroom uit gereden, dan betaal je over het privégebruik van die auto 450 euro (4/12 x 2,7% van 40.000 euro).

Ook woon-werkverkeer geldt als privégebruik

Zoals gezegd valt woon-werkverkeer voor de btw onder privégebruik. Bestaat jouw privégebruik van de auto uitsluitend uit woon-werkverkeer, check dan op hoeveel dagen je van huis naar kantoor (en vice versa) bent gereden en zet dat af tegen het totaal aantal gereden kilometers. Je kunt dan op een eenvoudige manier zien hoeveel je moet verrekenen voor privégebruik.

Was bijvoorbeeld een kwart van het aantal gereden kilometers van/naar kantoor, dan moet je dus een correctie voor privégebruik toepassen van 25 procent van de in aftrek gebrachte btw.

Let wel goed op: voor woon-werkverkeer gelden alleen de ritjes van je huis naar een vast adres. Ritjes naar een klant vallen daar níet onder.

Omzet deels vrijgesteld van btw? Minder aftrek, maar ook minder betalen voor privégebruik

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je de btw die je moet betalen voor privégebruik evenredig verlagen. Gebruik je de auto bijvoorbeeld voor 30 procent voor vrijgestelde omzet, dan hoef je ook maar 70 procent van die 1.350 euro te betalen, ofwel 958 euro.

Dat is niet zo vreemd, want je hebt de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik ook maar voor 70 procent kunnen aftrekken.

Vindt het privégebruik plaats pas na vier jaar nadat je de auto in gebruik hebt genomen, dan geldt een verlaagde bijtelling van 1,5 procent. Ook als je bij de aankoop van de auto geen btw hebt afgetrokken - omdat je de auto bijvoorbeeld van een particulier hebt gekocht - mag je uitgaan van 1,5 procent btw over het privégebruik.

Ik wil mijn privéauto alsnog aanmerken als auto van de zaak

Had je al een eigen auto en wil je deze na de start van je bedrijf aanmerken tot auto van de zaak, dan mag je de btw die je hebt betaald bij de aankoop van je auto niet alsnog als voorbelasting aftrekken. Je bezat de auto immers al voordat je eigen baas werd.

Wel mag je de btw op de kosten voor onderhoud, reparatie en gebruik aftrekken; uiteraard voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast.

Auto als privébezit: alleen btw over onderhoud en gebruik is aftrekbaar

Maak je zakelijke ritten in een auto die tot je privévermogen hoort, dan kun je de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover je de auto gebruikt voor belaste omzet. Hieronder vallen de bonnetjes van de garage en voor tankbeurten. Let op: de btw over de aankoop mag je niet aftrekken!

Hierbij is het percentage zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal aantal afgelegde kilometers leidend. Was afgelopen jaar bijvoorbeeld de helft van het aantal verreden kilometers zakelijk, dan mag je de helft van de betaalde btw aan de garage aftrekken als voorbelasting, ervan uitgaand dat je voor al jouw activiteiten btw in rekening brengt.

Ook hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Zijn niet alle activiteiten btw-plichtig, dan moet je nog een extra correctie toepassen: de verschuldigde btw mag je naar rato van belaste omzet aftrekken.

Geen kilometeradministratie? Vaste bijtelling btw

Heb je geen kilometeradministratie bijgehouden voor de zakelijke ritten in je privé-auto, dan mag je alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, maar moet je aan het eind van het jaar een correctie toepassen wegens privégebruik.

Ook hierbij geldt dan een vast tarief: je moet 1,5 procent van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Koop je de auto later in het jaar, bereken dan de btw naar rato. Dus als je de auto op 1 juli 2021 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen. Is bijvoorbeeld 25 procent van je omzet niet belast met btw, dan mag je een kwart van het bijtellingsbedrag in mindering brengen.

Keuze zakelijk / privé mag verschillen voor btw en inkomstenbelasting

De keuze 'zakelijk' of 'privé' mag overigens voor de inkomsten- en omzetbelasting verschillen. Dus als je ervoor kiest om je auto voor de inkomstenbelasting als zakelijk te beschouwen, mag je deze voor de btw onder privévermogen scharen en vice versa.

Wil je weten welke keuze voor jou verstandig is, lees dan dit artikel.

Lees meer over slimme aftrekposten voor je belastingaangifte 2021: