Volgens de plannen van het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd vanaf 2024 meebewegen met de stijging van de levensverwachting, waarbij elk jaar dat de levensverwachting toeneemt leidt tot een verhoging van de AOW-leeftijd met acht maanden. Maar is dat wel handig?

De aanpassing van de AOW-leeftijd is in de huidige opzet steeds afhankelijk van nieuwe, jaarlijkse prognoses over de levensverwachting. Dit is volgens actuaris Egbert Kromme van KPMG niet handig, zo zegt hij tegen De Telegraaf.

De aanpassing van de levensverwachting in één jaar kan er nu voor zorgen dat iemand die een jaar later met pensioen gaat, plots drie maanden eerder of later afzwaait, volgens Kromme. “Het is beter om eerder zekerheid te hebben. Dat kan als je elke vier jaar de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogt.”

AOW-leeftijd: zo hard gaat het omhoog

Het afgelopen juni beklonken pensioenakkoord zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel stijgt dan het kabinet-Rutte 3 eerder voor ogen had. Maar voor twintigers en dertigers betekent dit nog steeds dat ze straks fors langer moeten wachten, voordat ze recht krijgen op de staatsuitkering voor het pensioen.

Belangrijkste gevolg van het pensioenakkoord voor de AOW-leeftijd is dat deze niet in 2021 al op 67 jaar komt te liggen, maar pas in 2024. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd wel mee met de toename van de levensverwachting, maar iets langzamer dan eerder de bedoeling was: voor elke jaar dat de levensverwachting stijgt, gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog.

In de onderstaande grafiek heeft Business Insider op basis van je leeftijd in 2019 (uitgaande van iemand die op 30 juni is geboren) aangegeven wat jouw AOW-leeftijd wordt. Als je met de muis over de grafiek gaat, kun je je eigen leeftijd vinden, als je tussen de 28 jaar en 65 jaar oud bent.

Te zien is iemand die nu 65 is, recht krijgt op de AOW-uitkering met 66 jaar en vier maanden. Een 28-jarige moet wachten op de AOW-uitkering tot hij of zij 69 jaar en zes maanden oud is.

In onderstaande grafiek is dezelfde informatie neergezet, maar dan iets anders gepresenteerd. Hier kun je zien in welk jaar je AOW krijgt op basis van je huidige leeftijd.

Lees meer over pensioen en de AOW: