Het aantal 65-plussers met een betaalde baan is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Vorig jaar hadden 300.000 mensen van 65 jaar of ouder betaald werk, tegen 75.000 in 2003.

De toename van het aantal werkende 65-plussers heeft mede te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Het aantal 65-plussers met een betaalde baan is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tussen 2003 en 2020 is deze groep vier keer groter geworden. Door de vergrijzing is het aantal ouderen toegenomen en daar komt bij dat de pensioenleeftijd de afgelopen jaren stapsgewijs is verhoogd.

Dat meldt het statistiekbureau CBS.

Vorig jaar hadden 300.000 mensen van 65 jaar of ouder betaald werk, tegen 75.000 in 2003. De stijging komt deels doordat er meer ouderen zijn bijgekomen, maar de belangrijkste verklaring is dat zij vaker meedoen op de arbeidsmarkt. Met name mensen van 65 jaar zijn meer gaan werken, vooral na 2015.

Verhoging AOW-leeftijd

"Dit heeft te maken met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tot 66 jaar en 4 maanden in 2020", aldus de onderzoekers. De groei van de groep werkende 65-plussers remde af in 2020, toen de coronapandemie uitbrak. Maar in de eerste helft van dit jaar was weer een duidelijke toename te zien. Ook het aantal werkende 75-plussers is toegenomen, van 9000 in 2003 naar 30.000 vorig jaar.

De komende jaren wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd naar 67 jaar in 2024. Daarna stijgt de AOW-leeftijd per jaar dat we langer leven met 8 maanden.

Beeldend kunstenaar is het beroep met relatief de meeste werkende ouderen. Een kwart van deze beroepsgroep is 65 jaar of ouder. Ook onder chauffeurs, meubelmakers, kleermakers en stoffeerders komt het veel voor dat mensen op hoge leeftijd nog aan het werk zijn.

Werknemers van 55 tot 65 jaar denken gemiddeld gezien tot hun 66e te kunnen doorwerken. Toch stoppen ze bij voorkeur iets eerder: als ze 65 jaar en 5 maanden zijn.

LEES OOK: Dit hou je netto over per maand als je met pensioen gaat met een 25% lager bruto inkomen, als je daarvoor €40.000 tot €80.000 verdiende