Werkgevers die moeite hebben om personeel te vinden, zouden zich sterker kunnen richten op gepensioneerden als potentiële doelgroep. Ruim 250.000 mensen die een AOW-uitkering ontvangen zouden bereid zijn de arbeidsmarkt (weer) in deeltijd te betreden.

Die conclusie trekken economen van ABN AMRO in een woensdag gepubliceerd onderzoek, mede op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op dit moment zijn zo’n 236.000 pensioengerechtigden van 67 jaar en ouder (nog steeds) aan het werk, zo becijfert de bank op basis van CBS-cijfers. In absolute aantallen gaat het om een ruime verdubbeling ten opzichte van 2013, toen 118.000 pensioengerechtigden doorwerkten.

De economen van ABN AMRO schrijven de toename van het aantal werkende 67-plussers deels toe aan de vergrijzing, maar ook aan de grotere arbeidsdeelname van deze groep. Overheidsbeleid zoals het verhogen van de AOW-leeftijd en het afschaffen van VUT-regelingen heeft een belangrijke rol gespeeld.

Steeds meer Nederlanders van 67 jaar of ouder werken door.
Steeds meer Nederlanders van 67 jaar of ouder werken door.
CBS, bewerking door ABN AMRO

Werkgevers kunnen meer doen om gepensioneerden te verleiden tot een gedeeltelijke terugkeer op de arbeidsmarkt, zegt sectoreconoom Mario Bersem van ABN AMRO. "Aantrekkelijke werkzaamheden, flexibele werktijden en de mogelijkheid om in deeltijd door te werken, kunnen een deel van de pensioengerechtigden over de streep trekken. Ook kiezen zij er vaker voor als zzp’er te werken in de sector waar zij werkzaam waren; van alle werkzame 67-plussers is maar liefst 53 procent zelfstandige, onder wie veel zzp'ers."

Het aantal pensioengerechtigde zzp'ers dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, is in de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd tot 100.705 personen.

Werken na je pensioen: deeltijd populair

Werken in deeltijd is favoriet onder 67-plussers op de arbeidsmarkt. Nog geen kwart heeft een volledige baan.

Bijna de helft van de doorwerkers werkt maximaal 12 uur per week, de overgebleven groep tussen de 12 en 35 uur per week.

De meeste werkzame 67-plussers werken deeltijd.
De meeste werkzame 67-plussers werken deeltijd.
CBS, bewerking door ABN AMRO

Doorwerken financieel aantrekkelijk, naast AOW

Doorwerken is financieel aantrekkelijk voor zowel werkgevers als werknemers. Voor werkgevers speelt mee dat de loonbetaling bij ziekte voor AOW'ers zes weken bedraagt in plaats van twee jaar.

Daarnaast hoeven AOW'ers niet te worden verzekerd tegen werkloosheid (WW) of arbeidsongeschiktheid (WIA), wat scheelt in de werkgeverslasten.

Werknemers hebben onder meer als voordeel dat de belastingdruk voor AOW-gerechtigden lager is. Voor het belastbaar inkomen tot 38.098 euro geldt een tarief van 19,07 procent voor de inkomstenbelasting, terwijl dat voor niet-AOW'ers 36,97 procent is.

Doorwerken is voor werknemers interessant omdat de inkomsten geen invloed hebben op de hoogte van de AOW-uitkering, aanvullend pensioen van de werkgever en pensioen dat via een particuliere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd.

Voor alleenstaanden is de bruto AOW-uitkering per 1 januari dit jaar 1.542 euro per maand en voor een samenwonende of gehuwde gaat het om 1.048 euro bruto per maand.

Het onderzoek van ABN AMRO zoomt ook in op het toekomstige arbeidspotentieel onder pensioengerechtigden. Interesse om door te werken is er vooral onder werknemers die nu tussen de 55 en 65 jaar oud zijn. Van deze groep zegt bijna driekwart - ruim 900.000 personen - langer door te willen werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Kunnen werken in deeltijd is de belangrijkste voorwaarde van deze grote groep geïnteresseerden.

Het economisch bureau van ABN AMRO verwacht dat de vraag naar doorwerkers de komende tien jaar elk jaar toeneemt omdat het aantal jonge werknemers dat de arbeidsmarkt betreedt te klein is om het grote aantal uittredende ouderen te vervangen.

Werkgevers doen er volgens de bank daarom goed aan om doorwerken in deeltijd een integraal onderdeel te maken van hun HR-beleid. Bijvoorbeeld door ruim van tevoren met medewerkers in gesprek te gaan over hun wensen en door pensioengerechtigde medewerkers te mogelijkheid te geven om hun werk (doorgaans in deeltijd) geleidelijk uit te faseren via een contract of op zzp-basis.

LEES OOK: Dit heb je nodig aan vermogen, als je met de AOW en een lijfrente-uitkering een netto pensioen van €2.200 per maand wilt hebben