Afgelopen jaar werd gekenmerkt door extreme prijsstijgingen, waardoor de inflatie een flinke hap nam uit de koopkracht van veel Nederlanders. Maar dit jaar is vooral door dalende energieprijzen sprake van een veel minder hoge inflatie. Tegelijk stijgen voor veel werknemers de lonen, maar ook de AOW-uitkering van de staat gaat flink omhoog per 1 januari 2024.

Vrijdag heeft de Sociale Verzekeringsbank de exacte bedragen van de AOW-uitkering vanaf januari bekendgemaakt. De ontwikkeling van de AOW is niet alleen van belang voor gepensioneerden, maar ook voor werkenden die nog pensioen opbouwen. De AOW is immers één van de pijlers van het pensioeninkomen, naast bijvoorbeeld het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd.

Voor werknemers en zelfstandigen die naast de AOW aanvullend pensioen opbouwen, is het handig om te weten hoe hoog de netto uitkering van het staatspensioen is. Dan kun je vervolgens een schatting maken van je totale pensioen op basis van de verdere opbouw via een werkgever, of met een eigen pensioenpot.

We nemen de belangrijkste ontwikkelingen rond de AOW-uitkering hieronder door.

AOW per 1 januari 2024: bruto en netto

De AOW kent twee varianten: een uitkering voor alleenstaanden en een uitkering voor iemand die getrouwd is of samenwoont. De uitkering voor een alleenstaande is hoger dan de uitkering voor iemand met een partner.

In de tabel hieronder geven we eerst de opbouw van de uitkering voor de alleenstaande en vervolgens wat iemand ontvangt die samenwoont of gehuwd is.

Het gaat om de bedragen die per 1 januari 2024 gelden, waarbij we het verschil tussen de bruto- en de netto-uitkering weergeven. Voor de vergelijking hebben we ook de AOW-bedragen van januari en juli 2023 toegevoegd, aangezien de AOW elke halfjaar wordt aangepast.

Een aantal dingen vallen op:

  • De stijging bij de hierboven getoonde netto AOW-uitkeringen is zowel voor alleenstaanden als voor samenwonenden/gehuwden 7,8 procent, als je de bedragen per januari 2024 vergelijkt met die van januari 2023.
  • Kijk je naar de inflatie, dan toont de consumentenprijsindex die het Centraal Bureau voor de Statistiek bijhoudt, tussen januari 2023 en november dit jaar een stijging van ongeveer 4 procent. Het inflatiecijfer van december is nog niet bekend. Maar de trend is duidelijk dat de stijging van de AOW-uitkeringen tussen januari 2023 en januari 2024 fors hoger lijkt uit te vallen vergeleken met de ontwikkeling van het gemiddelde prijspeil over die periode.
  • De bovenstaande uitkeringen zijn zonder het vakantiegeld. Dat komt in januari 2024 voor een alleenstaande AOW-er te liggen op 76,20 bruto per maand en voor een samenwonende/gehuwde op 54,44 euro per maand.
  • In de bovenstaande tabellen is er een verschil tussen de netto AOW inclusief en exclusief de loonheffingskorting. Dat is een bedrag dat in mindering gebracht mag worden op de te betalen loonbelasting. Wie alleen een AOW-uitkering heeft, kan de heffingskorting daarop toepassen en betaalt daardoor minder belasting over de bruto AOW-uitkering. Hierdoor ligt de netto uitkering inclusief de loonheffingskorting hoger.
  • Ouderen die naast de AOW een aanvullend pensioen van de werkgever krijgen, moeten kiezen op welke uitkering ze de loonheffingskorting toepassen. Deze belastingkorting wordt doorgaans met één uitkering verrekend: dat kan de AOW-uitkering zijn, of een aanvullende pensioenuitkering. Pas je de heffingskorting niet toe op de AOW-uitkering, dan betaal je daar dus meer belasting over en is de netto AOW lager.

Kijk je naar de netto bedragen dan ontvangt een alleenstaande AOW-er exclusief de loonheffingskorting vanaf januari 2024 afgerond 1.166 euro per maand. Inclusief de heffingskorting gaat het om afgerond 1.460 euro per maand.

Iemand die samenwoont of gehuwd is, krijgt vanaf januari een netto uitkering van ongeveer 793 euro per maand exclusief de loonheffingskorting. Inclusief de heffingskorting gaat het om 992 euro per maand.

Zoals te zien is in de tabellen, komt de uitkering inclusief de loonheffingskorting op jaarbasis 107 euro per maand hoger uit voor de alleenstaande AOW-er in 2024. De gehuwde/samenwonende gaat er 71 euro op vooruit.

LEES OOK: Loonstrookje 2024: dit gebeurt er met je nettoloon als je tussen de €1.500 en €7.500 bruto per maand verdient