Premium content ophalen
  • Veel ondernemers vinden een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) duur en zoeken naar alternatieven.
  • Online bank Knab is gestart met Crowdsurance van SharePeople. Hierbij krijgt een zieke een inkomen uit donaties van andere ondernemers.
  • Crowdsurance heeft wel wat weg van Broodfondsen die al veel langer bestaan. Business Insider neemt de verschillen en overeenkomsten door.

Voor ondernemers die een alternatief zoeken voor de als duur te boek staande arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), is online bank Knab Crowdsurance gestart. Het “vangnet voor ondernemers onder elkaar” heeft veel weg van een Broodfonds, maar er zijn verschillen.

Dat veel ondernemers de premie voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoog vinden, bleek uit eigen onderzoek van Knab. 6 op de 10 zakelijke klanten van de bank is vooral om die reden niet verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

“We vinden Crowdsurance een eigentijdse oplossing die past bij onze klanten. Zij voelen zich eerder lid van Knab dan klant. Dan is het mooi om elkaar te ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid”, zegt Myrthe Markslag, verantwoordelijke voor Knab Crowdsurance, tegen Business Insider.

Ook uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 5,5 duizend zelfstandig ondernemers, bleek in 2019 dat 4 op de 10 ondernemers geen enkele voorziening heeft tegen arbeidsongeschiktheid. 46 procent gaf toen aan dat de kosten van een AOV niet opwegen tegen de baten, terwijl 37 procent zei een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet te kunnen betalen.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat een deel van de ondernemers die geen AOV hadden maar wel andere voorzieningen hadden getroffen, hun heil hadden gezocht bij een Broodfonds. 4,5 procent had hiervoor gekozen.

Kring van ondernemers

Een Broodfonds is een kring van ondernemers die gezamenlijk het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken. Het eerste fonds is in 2006 opgericht. Sindsdien zijn in 195 gemeenten Broodfondsen opgericht met in totaal 28.000 deelnemers. Naast Broodfondsen bestaan er ook andere schenkkringen. Want niet iedere schenkkring mag zich Broodfonds noemen.

Bij deze alternatieven voor, of aanvullingen op de reguliere AOV is het niet gebleven. Inmiddels bestaan er crowdsurance-platformen waarbij deelnemers rechtstreeks betalen aan degene die schade heeft of ziek is, net als bij een Broodfonds.

In 2016 startte blockchain-platform Rega een crowdsurance. En in 2019 werd voor het eerst in Nederland een crowdsurance-platform opgericht door SharePeople Coöperatie als alternatief voor de AOV. Medeoprichter en CEO Cosmas Blaauw was opzoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering en vond “alles hopeloos ingewikkeld, niet transparant en duur”. Deelnemers van SharePeople kunnen ook aandeelhouder worden van de coöperatie middels een “kleine investering.”

Knab is voor zijn crowdsurance een samenwerking aangegaan met SharePeople dat dus enigszins lijkt op de inmiddels ruim 600 Broodfondsen die bestaan. Toch werkt crowdsurance net iets anders.

Business Insider neemt hier de verschillen en overeenkomsten door aan de hand van een aantal vragen.

Premium content ophalen