• Het duurt nog jaren voordat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers komt, denkt minister Koolmees.
  • Het huidige voorstel dat door werkgeversorganisaties, vakbonden en zelfstandigen is gedaan, stuit op grote problemen in de uitvoering.
  • Koolmees kijkt nu naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen.

Het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dat door werkgeversorganisaties, vakbonden en zelfstandigen is gedaan, stuit op grote problemen in de uitvoering.

Daardoor is “invoering binnen afzienbare termijn niet haalbaar”, zegt demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Hij gaat op zoek naar een alternatieve “aanvliegroute”, maar invoering van zo’n verzekering duurt sowieso jaren, waarschuwt hij.

Vorig jaar presenteerden de organisaties in de Stichting van de Arbeid een voorstel tot een verzekeringsstelsel. Daarmee moeten zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) uiteindelijk verplicht worden zich te verzekeren voor het geval ze niet meer kunnen werken.

Lees meer: Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er: zo komt die eruit te zien als het aan vakbonden en werkgevers ligt

Daarmee stellen ze zich zeker van een inkomen als ze arbeidsongeschikt raken. Hier moeten ze dan maandelijks een premie voor betalen.

Deze verplichting is afgesproken in het pensioenakkoord, omdat de linkse partijen en de vakbonden het een belangrijkste stap vinden om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers in dienst te verkleinen.

Belangrijk aspect van het voorstel was dat zelfstandigen veel 'keuzevrijheid' kregen, waardoor de hoogte van de premie flink kan verschillen. Ook is er een 'opt-out' voor zelfstandigen met een afdoende private verzekering.

Het kabinet vindt deze onderdelen belangrijk, omdat zelfstandigen flink van elkaar verschillen. Maar nadat Koolmees het voorstel had voorgelegd aan de beoogde uitvoerders UWV en Belastingdienst, bleek dat juist dat aspect uitvoeringsproblemen met zich meebrengt.

Daardoor kijkt de bewindsman nu naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen, hoewel hij wel zoekt naar een mogelijkheid die "recht doet aan het advies van de Stichting". Er wordt gekeken of de regeling misschien bij een andere wet kan aansluiten.

Hoewel de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering officieel aan een nieuw kabinet is, blijft Koolmees in gesprek met de uitvoerders en de belangenorganisaties om tot een nieuw plan te komen.

Hoe dan ook duurt het "jaren" voordat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen "van rekentafel naar praktijk" is omgezet.

[activecampaign form=30]

LEES OOK: Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zzp’er: dit gebeurt er met je maximale hypotheek als je €35.000 tot €100.000 verdient