De afgelopen dagen werd de hoofdstad opgeschrikt door vier moorden en een mislukte liquidatiepoging voor een basisschool.

Bij in ieder geval één van de moorden lijkt het te gaan om een liquidatie in het criminele circuit, waarbij mogelijk de verkeerde persoon werd vermoord.

Afrekeningen onder criminelen midden op straat zijn niet ongewoon in Amsterdam. Er werden dit jaar voor tot nu toe, voor zover bekend, vijf liquidaties gepleegd, de afgelopen 365 dagen (terug tot oktober 2015) waren dat er waarschijnlijk zeven, soms midden op de dag, zo blijkt uit een inventarisatie van Business Insider.

Dat aantal loopt nog flink op als je uit de hand gelopen ruzies tussen criminelen ook meetelt (zie kaartje hierboven).

Die schietpartijen (en onthoofdingen) tussen criminelen vinden bijna overal in de hoofdstad plaats. Waar kan je nog rondlopen zonder het gevaar te lopen getuige te zijn van een criminele afrekening? Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid, is het antwoord. Aan de andere kant van het IJ vond de afgelopen twaalf maanden nog geen enkele liquidatie plaats. Ook Amstelveen en Diemen-Zuid lijken vooralsnog veilig.

Dat aantal afrekeningen lijkt overigens veel, maar het aantal liquidaties in de hoofdstad is al een tijdje dalende. In heel 2015 werden vonden er zes afrekeningen in het criminele circuit plaats, in 2014 waren dat er tien. Tussen 2000 en 2013 vonden er gemiddeld negen liquidaties per jaar plaats, vertelde burgemeester Van der Laan eerder.