Volgens economen van ABN Amro zal tegen het eind van 2023 de werkloosheid iets toenemen. De bank verwijst hierbij vooral naar het montaire beleid van de ECB. De renteverhogingen zouden hun uitwerking hebben op de arbeidsmarkt.

Doordat het duurder wordt om geld te lenen, zouden – vooral in het MKB – minder mensen nodig zijn, stelt de bank. Dit komt vooral doordat het lastiger wordt om investeringen te doen, waardoor de werkgelegenheidsgroei afneemt. Maar ook aan de kant van de consument wordt het moeilijker om te lenen, waardoor aankopen niet gedaan of uitgesteld worden, wat weer leidt tot teruglopende inkomsten en dus vertraagde groei voor bedrijven.

Dit alles zou wel leiden tot een hogere dynamiek op de arbeidsmarkt. Openstaande functies worden daarmee iets makkelijker vervuld door mensen die van andere, opgeheven functies komen. Maar de arbeidsmarkt blijft evengoed historisch krap, want onderliggend blijft er een tekort aan werknemers.

Volgens ABN Amro komen werklozen vanuit verschillende groepen. Mensen uit de niet-actieve beroepsbevolking (werklozen die recentelijk niet naar werk hebben gezocht of niet kunnen werken) kunnen besluiten te gaan werken. Als zij geen werk vinden worden ze bestempeld als werkloos. Ook werkenden die hun baan verliezen, gelden als werkloos. En tot slot vallen werklozen die geen baan kunnen vinden ook onder het werkloosheidspercentage.

De onderstaande grafiek van ABN Amro toont aanwas van werklozen vanuit verschillende groepen: werkenden, de niet-beroepsbevolking en werklozen.

ABN AMRO

Te zien is dat er een lichte aanwas aan werklozen is vanuit mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt (lichtgroene lijn) en werkenden (donkergroene lijn).

Voor een toename van de werkloosheid en een verlichting van de krapte op de arbeidsmarkt, zouden vooral mensen vanuit een werkzame positie hun baan moeten verliezen, schrijft ABN Amro. Met andere woorden: de aanwas van werklozen moet eerder vanuit de groep werkenden komen dan vanuit de groep 'inactieven'.

Door de teruglopende investeringen en de afname van werkgelegenheid in het MKB verwacht ABN Amro dat de arbeidsmarkt licht afkoelt. De werkloosheid loopt op richting het einde van 2023 en het begin van 2023 voorspelt de bank. Maar op de middellange termijn blijft de arbeidsmarkt krap. De vergrijzing zorgt voor minder arbeidsaanbod, terwijl er juist meer arbeidsbehoefte ontstaat in sectoren zoals de zorg.

De onderstaande grafieken tonen het percentage onvervulbare vacatures en de verwachting van werkgelegenheid in verschillende sectoren.

ABN AMRO

Te zien is dat het aantal openstaande vacatures licht oploopt in 2023, terwijl de werkgelegenheidsverwachting in de sectoren diensten, industrie en retail iets afneemt. Alleen in de bouw wordt iets meer werkgelegenheid verwacht.

LEES OOK: Werknemer wil geen krent zijn en laat gemiddeld €83 aan declaraties liggen: dat levert werkgevers jaarlijks €328 miljoen op