• Het overstapseizoen voor de zorgverzekering is begonnen. Naast de verplichte basisverzekering is het ook mogelijk om een aanvullend pakket af te sluiten.
  • Dit jaar overwegen veel Nederlanders het aanvullende pakket te schrappen, omdat dit te duur wordt, nu de inflatie hoog is. Afhankelijk van de zorg die je nodig hebt, kan een aanvullend pakket echter wel lonen.
  • Business Insider heeft de aanvullende verzekeringen van vier grote verzekeraars op een rij gezet, met de premies en de vergoedingen voor onder meer de tandarts, fysiotherapie en alternatieve zorg.
  • Lees ook: Zorgverzekering 2023: goedkope naturapolis of duurdere restitutiepolis – zo groot is premieverschil en dit krijg je ervoor terug

De premies van zorgverzekeringen zijn deze maand bekendgemaakt en daarmee is het overstapseizoen begonnen. Voor zorg die niet in de basisverzekering wordt vergoed, wil je wellicht een aanvullende verzekering afsluiten.

Hoewel veel Nederlanders daar dit jaar juist vanaf zien. Vanwege de hogere premies voor de basisverzekering en de dure tijden door de hoge inflatie, denkt 14 procent van de Nederlanders met een aanvullend pakket erover om dit op te zeggen. Een groot deel van deze groep (41 procent) verwacht ook zorg te gaan mijden, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer, uitgevoerd door Q&A Insights.

Dit komt neer op 1,5 miljoen Nederlanders die overwegen de aanvullende verzekering te schrappen, uitgaande van alle 18-plussers in ons land, aldus Independer. Zorgexpert van de vergelijkingssite Mirjam Prins zegt in een persbericht enorm van dit aantal te schrikken.

De basisverzekering is verplicht, de aanvullende verzekering niet. Prins wijst erop dat het altijd verstandig is om te kijken of je niet te uitgebreid bent verzekerd. Maar een aanvullende verzekering kan volgens haar echt wel lonen, als je volgend jaar verwacht naar de tandarts of fysiotherapeut te gaan. Ze waarschuwt dat het uitstellen van zorg op de lange termijn nadelig kan zijn.

Het aantal Nederlanders dat aanvullend is verzekerd, daalt overigens al jaren. In 2006 was 93 procent nog aanvullend verzekerd, in 2022 was dat 83,5 procent, blijkt uit cijfers van Zorgwijzer.nl.

Gezin met aanvullende verzekering betaalt tot €360 meer

Prins van Independer wijst erop dat kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd zijn op de polis van hun ouders. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekering. Besluit je als ouder het aanvullende pakket op te zeggen, dan zijn de kinderen ook niet meer aanvullend verzekerd. “Dat kan in de papieren lopen als jouw kind bijvoorbeeld een beugel moet”, aldus Prins.

Dat neemt niet weg dat ouders met jonge kinderen te maken kunnen krijgen met een forse kostenstijging als ze het aanvullende pakket aanhouden.

Voor een gezin dat een basisverzekering heeft met een verplicht eigen risico van 385 euro, een aanvullende tandartsverzekering met een vergoeding tot 250 euro en een aanvullend fysiopakket met zes behandelingen, lopen de extra kosten in 2023 op tot 360 euro op jaarbasis.

De aanvullende pakketten laten inhoudelijk weinig verschillen zien als het gaat om tandarts en fysiotherapie, blijkt uit een analyse van Independer. De veranderingen zitten volgens de vergelijkingssite vooral in de zorgpremie. Bij ongeveer de helft van alle aanvullende verzekeringen stijgt de premie ten opzichte van dit jaar.

De hoogte van de stijging verschilt volgens Independer sterk per pakket. Zo stijgt ExtraVerzorgd 1 van Menzis met 0,30 euro per maand, maar het pakket Jij & Pubers van Nationale Nederlanden met 5 euro per maand.

Aanvullende zorgverzekering van 4 grote verzekeraars

Om een idee te krijgen van de premies en de vergoedingen, heeft Business Insider de aanvullende pakketten van vier grote verzekeraars op een rij gezet. Het gaat om Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis (Achmea), waaronder een aantal verzekeraars en labels vallen. We hebben alleen de aanvullende pakketten meegenomen van de genoemde verzekeraars.

We noemen de maandelijkse premies van de pakketten en de vergoedingen voor de tandarts, fysiotherapie, alternatieve zorg, brillen en contactlenzen en anticonceptie.

Hierbij zijn een aantal punten van belang:

  • Met tandarts bedoelen we controles en overige behandelingen bij de tandarts. De verzekeraar vergoedt daarnaast mogelijk ook tandartskosten na een ongeval tot bijvoorbeeld 10.000 euro.
  • Met fysiotherapie bedoelen we de behandelingen die je denkt nodig te hebben, al dan niet met een verwijskaart van de huisarts. Na een ongeval of bij een specifieke of chronische aandoening krijg je mogelijk meer behandelingen vergoed.
  • Bij anticonceptie gaat het om anticonceptiemiddelen die zijn opgenomen in het zogenoemde Geneesmiddelensysteem (GVS), zoals de pil en een spiraaltje. Condooms vallen hier niet onder. De vergoeding in het aanvullende pakket geldt vanaf 21 jaar omdat anticonceptie tot die leeftijd wordt vergoed in het basispakket.
  • Houd er rekening mee dat de genoemde vergoedingen mogelijk alleen gelden bij gecontracteerde zorgverleners. In dat geval krijg je geen vergoeding of valt deze lager uit als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. De aanvullende verzekering Basis van CZ vergoedt bijvoorbeeld negen fysiotherapiebehandelingen, als je naar een gecontracteerde therapeut gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerde therapeut, dan vergoedt CZ 50 procent van de nota tot maximaal 50 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief (lees hier meer over de tarieven bij niet-gecontracteerde zorg).
  • Alle genoemde verzekeraars bieden aparte aanvullende tandverzekeringen aan. Ook de verzekeraars die in de onderstaande aanvullende pakketten vergoedingen voor tandartskosten bieden.

Dit bieden Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis in aanvullende verzekering

De tabellen hieronder tonen wat Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis vergoeden in hun aanvullende verzekeringen.

Te zien is dat de premies van deze aanvullende verzekeringen variëren van 1,95 per maand voor het CZ start pakket, tot 74,25 per maand voor de vier sterren aanvullende verzekering voor 30 plussers van Zilveren Kruis.

Van de genoemde zorg krijg je bij het goedkoopste pakket van CZ alleen anticonceptie vanaf 21 jaar vergoed. Het duurste pakket van Zilveren Kruis biedt geen vergoedingen voor de tandarts, maar wel 36 behandelingen fysiotherapie en tot 650 euro vergoeding per jaar voor alternatieve zorg.

Vergoeding voor meestal 20 fysiobehandelingen

Bij pakketten onder de 10 euro krijg je 6 tot 9 fysiotherapiebehandelingen vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden maximaal 20 fysiotherapiebehandelingen, deze pakketten kosten rond de 40 euro. Alleen Zilveren Kruis vergoedt voor ongeveer die prijs 27 fysiotherapiebehandelingen. Bij een pakket van zo'n 60 euro vergoedt deze verzekeraar 36 fysiobehandelingen.

Een vergoeding voor alternatieve zorg zit bij de meeste verzekeraars in pakketten vanaf 20 euro. Alleen bij VGZ zit een vergoeding van maximaal 200 euro per jaar in een goedkoper pakket. Brillen en contactlenzen worden eveneens in pakketten vanaf 20 euro per maand deels vergoed.

De meeste aanvullende verzekeringen bieden 100 procent vergoeding voor anticonceptie vanaf 21 jaar. Hoewel deze vier verzekeraars aparte tandartsverzekeringen verkopen, bieden Menzis en CZ ook een (gedeeltelijke) vergoeding voor tandartskosten in een aantal reguliere aanvullende pakketten.

Lees meer over de zorgverzekering: