Wat gebeurt er met de zorgpremies in 2023? Zorgverzekeraars maken uiterlijk 12 november bekend welke premies ze voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen rekenen. De verwachting is dat de gemiddelde zorgpremie voor het basispakket met iets meer dan 10 euro per maand gaat stijgen.

Zorgverzekeraars hebben net als andere sectoren in Nederland te maken met stijgende energiekosten en hogere personeelslasten. De hoge inflatie werkt dus ook door op de premies van zorgverzekeringen.

Alle Nederlanders zijn verplicht een basisverzekering af te sluiten voor de belangrijkste zorg. De overheid bepaalt elk jaar welke zorg daarin wordt opgenomen.

In grote lijnen komt het erop neer dat huisartsbezoek, ambulancevervoer, ziekenhuiszorg en medicijnen worden vergoed. Verder zitten ook kraamzorg en verloskundige hulp, wijkverpleging, psychologische hulp en fysiotherapie voor chronische aandoeningen in het pakket.

Wie ook volledige fysiotherapie en tandartskosten vergoed wil krijgen, kan een aanvullende verzekering afsluiten. Je kan je ook extra verzekeren voor brillen en lenzen, orthodontie en zorg in het buitenland.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn tandartskosten wel volledige gedekt.

Wat betreft de soorten zorgverzekeringen in het basispakket is er verschuil tussen zogenoemde naturapolissen enerzijds en restitutiepolissen of combinatiepolissen anderzijds. Bij de naturapolis wordt in principe alleen zorg van aanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft volledig vergoed. Als je zorg afneemt bij andere aanbieders, kan dat voor hogere kosten zorgen.

Een restitutiepolis biedt meer vrijheid in de zorgkeuze, maar die gaat gepaard met een wat hogere premie. Een combinatiepolis biedt deels vrije keuze en is deels gebaseerd op gecontracteerde zorg.

Verhoging premie zorgverzekering in 2023

Hieronder geven we een overzicht van de premies van zorgverzekeraars die al bekend zijn. Dit wordt bijgewerkt, zodra er nieuwe zorgpremies bekend zijn.

Zorgpremie basisverzekering in 2023 (per maand)

 • CZ (natura): €138,25 (+3,75 euro per maand, +2,8%)
 • CZ (restitutie): €149 (+3,75 euro per maand, +2,6%)
 • Menzis (natura): €141,25 (+8 euro per maand, +6%)
 • Menzis (restitutie): €152,75 (+9 euro per maand, +6,3%)
 • VGZ (natura): €141,95 (+9,30 euro per maand +7%)
 • VGZ (combinatie): €153,65 (+11,25 euro per maand, +7,9%)
 • Zilveren Kruis (natura): €138,95 (+7,50 euro per maand, +5,7%)
 • Zilveren Kruis (restitutie): €152,75 (+8,80 euro per maand, +6,1%)
 • OHRA (combinatie): €135,95 (+6,50 euro per maand, +5%)
 • Interpolis (natura): €138,95 (+13,50 euro, +10,8%)
 • FBTO (natura): €138,95 (+13 euro per maand, +10,3%)
 • FBTO (restitutie) €141,95 (+9 euro per maand, +6,8%)
 • ASR (natura): €137,50 (+4,60 euro per maand, +3,5%)
 • ASR (restitutie): €156,50 (+3,60 euro per maand, +2,4%)
 • IZA (natura): €141,95 (+9,30 euro per maand, +7%)
 • IZA (combinatie): €147,85 (+9,30 euro per maand, +6,7%)
 • HEMA (combinatie): €135 (+15,50 euro per maand, +13%)
 • De Friesland (natura): €138,95 (+7,50 euro per maand, +5,7%)
 • Nationale Nederlanden (combinatie): €137,45 (+5,30 euro per maand, +4%)
 • DSW (combinatie): €137,50 (+9,75 euro per maand, +7,6%)
 • inTwente (combinatie): €137,50 (+9,75 euro per maand, +7,6%)
 • Prolife (natura): €137,95 (+13,05 euro per maand, +10,5%)
 • Stad Holland (restitutie): €140,75 (+7,75 euro per maand, +5,8%)
 • Salland (natura): €134,90 (+14 euro per maand, +11,6%)
 • Umc (natura): €141,95 (+9,30 euro per maand, +7%)
 • United Consumers (natura): €141,95 (+15,93 euro per maand, +12,6%)
 • United Consumers (combinatie): €153,65 (+18.37 euro per maand, +13,6%)
 • Vink Vink (combinatie): €125 (+14 euro, +10,1%)
 • Zorg en Zekerheid (natura): €139,65 (+10,10 euro per maand, +7,8%)
 • Zorg en Zekerheid (natura): €147,45 (+10,10 euro per maand, +7,4%)
 • Zekur (natura online): €122,95 (+12,55 euro per maand, +11,4%)
 • Zekur (combinatie): €140,15 (+3,45 euro per maand, +2,5%)

Uit een inventarisatie van Zorgwijzer.nl blijkt dat de gemiddelde premiestijging 10,19 euro per maand bedraagt in 2023, wat een gemiddelde premie van 138,25 euro oplevert op basis van alle basisverzekeringen. Dit is een stijging van bijna 8 procent.

Relatief beperkte premieverhogingen zijn te zien bij CZ (minder dan 3 procent), terwijl bijvoorbeeld de naturapolissen van FBTO en United Consumers relatief hard omhoog gaan (met meer dan 10 procent).

Vergelijkingssite Poliswijzer.nl geeft in een analyse aan dat wat betreft de absolute kosten de maandpremie van 122,95 euro van de online naturapolis van Zekur de goedkoopste basisverzekering is, terwijl de restitutiepolis van ASR met 156,50 per maand de duurste polis is. Dit heeft dus onder meer te maken met het verschil in het soort polis, waarbij de restitutiepolis meer keuzevrijheid biedt in het aanbod van zorgaanbieders.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de online naturapolis van Zekur niet bij alle ziekenhuizen gecontracteerde zorg dekt. Dit geldt bijvoorbeeld wel voor de combinatiepolis van Vink Vink, die 125 euro per maand kost.

Opvallend is verder dat het verschil tussen de duurste en de goedkoopste zorgverzekering in 2023 bijna 34 euro bedraagt, terwijl dit in 2022 ruim 45 euro was. Dit verschil is dus ruim 10 euro per maand kleiner geworden, aldus Poliswijzer.nl.

LEES OOK: Nederlanders bang voor onbetaalbare zorgpremie in 2023 – zorg die buiten contract naturapolis soms fors duurder