Het aandeel hernieuwbare energie op het totale energieverbruik in Nederland is vorig jaar gedaald. De belangrijkste reden is een wijziging in de Europese richtlijnen over biomassa die meetelt als duurzaam.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het verbruik van zonne- en windenergie nam in 2021 wel toe vergeleken met een jaar eerder. Vanwege strengere Europese duurzaamheidscriteria werd minder biomassa meegeteld in het aandeel hernieuwbare energie.

Volgens het CBS is het nog onduidelijk hoe die criteria precies moeten worden toegepast. Biomassa wordt vooral gebruikt om warmte te produceren. Dat gebeurt meestal door de verbranding van hout. Daarnaast wordt biomassa ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en voor het vervaardigen van biobrandstoffen.

Vorig jaar was het aandeel hernieuwbare energie 12 procent van het totale energieverbruik. In 2020 was dit nog 14 procent.

Het verbruik uit windenergie steeg met ruim een derde. Vooral het verbruik uit windmolens op zee nam, met 71 procent, flink toe doordat er windmolenparken het hele jaar in werking waren. Windenergie is hiermee goed voor 3,4 procent van het totale bruto energieverbruik in Nederland.

Het verbruik uit zonne-energie groeide vorig jaar met 28 procent en de installatie van nieuwe zonnepanelen is de belangrijkste oorzaak van die toename. Inmiddels is zonne-energie goed voor meer dan 2 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

LEES OOK: Prijzen van zonnepanelen én stroom fors omhoog: wat doet dat met de terugverdientijd?