Het aantal nieuwbouwwoningen nam vorig jaar het sterkst toe in tien jaar, maar dat is niet genoeg om het woningtekort op te lossen. Ook ligt het aantal nieuwbouwwoningen nog altijd onder niveau van voor de crisis.

Vorig jaar werden bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 6 procent meer dan in 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Diemen kreeg er ruim duizend woningen bij, waarmee de woningvoorraad in de aan Amsterdam grenzende gemeente met bijna 9 procent het hardst steeg.

Ook in Flevoland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel werden meer nieuwe huizen opgeleverd dan gemiddeld in Nederland. De hoofdstad kreeg er ruim vijfduizend woningen bij, waarmee de hoofdstad traditiegetrouw de kroon spant in absolute aantallen.

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen verwacht niet dat de groei dit jaar doorzet. Door de PFAS- en stikstofcrisis zijn er minder bouwvergunningen aangevraagd. Ook minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu ziet voor dit jaar en 2021 “wel een uitdaging”. Voor 2021 spreekt ze van “een dip als gevolg van de terugval in vergunningverlening in 2019”.

Van augustus tot september 2019 daalde het aantal vergunningen voor nieuwbouw met 23,8 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, meldde ABN Amro in een rapport. De bank verwacht dat de nieuwbouw in 2020 met 2,5 procent krimpt.

75.000 nieuwe woningen moeten er worden gebouwd

Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld zo'n 76.000 nieuwe woningen per jaar opgeleverd. In de daaropvolgende crisisjaren werd dit niveau bij lange na niet gehaald. De afgelopen jaren werd geleidelijk weer meer nieuwbouw opgeleverd. Daar komt dit jaar waarschijnlijk dus een einde aan.

In Flevoland werden de meeste nieuwbouwwoningen bijgebouwd, met een toename van 1,6 procent. Diemen groeide door nieuwbouw met bijna 9 procent het meest. Absoluut gezien groeide Amsterdam het meest, met ruim 5000 woningen.

De doelstelling van de regering om jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen is vorig jaar gehaald. In totaal kwamen er namelijk 77.000 woningen bij. Dat kwam door nieuwbouw, maar ook omdat bestaande gebouwen zijn omgebouwd, zoals kantoren.

Minister Van Veldhoven noemt de cijfers van 2019 "een mooi resultaat. De afgelopen twee jaar is het fundament gebouwd om het doel van 75.000 woningen per jaar te realiseren." Van Veldhoven voorziet dus wel een dip voor de komende jaren, maar : "Ik werk er hard aan om de bouwproductie hoog te houden door de inzet van de woningbouwimpuls en het stimuleren van woningcorporaties om meer te bouwen. Daarnaast zet ik in op transformaties en flexwonen."

Lees meer over de woningmarkt: