Gemeenten verhogen de onroerendezaakbelasting voor de eigen woning in 2015 minder dan in voorgaande jaren. Maar in euro’s halen ze veruit het meeste op met de verhoging van de ozb.

De opbrengsten uit onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen van gemeenten stijgen volgend jaar minder sterk dan voorgaande jaren. Deze liggen naar verwachting 3,3 procent hoger. De afgelopen vijf jaar was de gemiddelde stijging van de ozb nog 4,2 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Gemeenten verwachten volgend jaar in totaal 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent meer dan dit jaar. Behalve de ozb, brengen ook de rioolheffingen meer op (2,4 procent). Bij de reinigingsheffingen begroten gemeenten een daling van 1,1 procent.

116 miljoen extra uit ozb

Uit onderstaande tabel blijkt dat de verhoging van de ozb weliswaar minder groot is dan in voorgaande jaren, maar dat gemeenten hiermee absoluut gezien veruit het meeste ophalen.

(klik voor uitvergroting)

ozb

Van de kleinere gemeentelijke belastingen stijgt de precariobelasting in 2015 het meest, namelijk 16,4 procent. Dit is een belasting die een gemeente kan heffen op bijvoorbeeld terrassen van cafés, winkeluitstallingen op straat, luifels en uithangborden. De sterke stijging van deze heffing is in lijn met eerdere jaren.

Lokale belastingen, overdrachten Rijk

Gemeenten zijn in Nederland maar voor een beperkt deel van hun inkomsten afhankelijk van lokale belastingen. In 2013 ging het slechts om 11 procent. Dat is een stuk minder dan in andere Europese landen waar dit gemiddeld 36 procent is, aldus het CBS. De gemeenten zijn hierdoor voor hun inkomsten sterk afhankelijk van geld van de centrale overheid.

Deze financiële afhankelijkheid van Den Haag wordt komend jaar naar verwachting alleen maar groter, merkt het statistiekbureau op. In 2015 krijgen gemeenten in Nederland een omvangrijk pakket aan extra taken door de decentralisatie van onder meer de jeugd- en ouderenzorg. De overdracht van het Rijk aan gemeenten neemt hierdoor met ongeveer 7 miljard euro toe.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl