Van alle vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel kan 61 procent zichzelf onderhouden met de inkomsten uit hun eigen bedrijf. In 2011 lag dat percentage nog op 51 procent.

Wel lopen vrouwen qua economische zelfstandigheid nog flink achter ten opzichte van mannen. Dat komt onder meer omdat ze vaker in deeltijd werken.

Het verschil in economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen is het beste te zien in de dienstverlenende beroepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten.

Vrouwelijke zzp’ers kunnen zichzelf steeds vaker goed onderhouden met de inkomsten uit hun eigen bedrijf. Toch lopen ze wat betreft economische zelfstandigheid nog steeds flink achter ten opzichte van hun mannelijke collega’s, onder meer omdat vrouwen doorgaans vaker in deeltijd werken.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat naar inkomensgegevens van zelfstandigen tussen 2011 en 2019 keek, is het verschil in economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen het grootst onder zzp’ers. Vrouwelijke zzp’ers zijn met 61 procent, tegenover ruim 80 procent bij mannen, het minst vaak economisch zelfstandig.

Vergeleken met tien jaar geleden is de positie van vrouwen wel duidelijk verbeterd. Toen was namelijk nog maar de helft van de vrouwelijke zzp’ers financieel onafhankelijk.

Voor het statistiekbureau is iemand economisch zelfstandig bij een maandinkomen van 990 euro netto. In 2019 verdiende 84 procent van alle werkende vrouwen dit bedrag, tegenover 94 procent bij de mannen.

Het verschil in economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen is het beste te zien in de dienstverlenende beroepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten. Die beroepen hebben een relatief laag inkomen. In de horeca, vervoer en opslag en de land- en bosbouw is het verschil kleiner.

De vrouwelijke zelfstandige is volgens het statistiekbureau in het algemeen wel minder kwetsbaar dan de man. Dat komt omdat vrouwelijke zelfstandigen minder vaak bij een financieel kwetsbaar huishouden horen dan mannen.

Bijna een derde van de vrouwen zou bij het wegvallen van het zelfstandigeninkomen binnen een jaar door de financiële reserves heen zijn. Mannen zouden wat eerder in de financiële penarie zitten, omdat zij vaker de hoofdkostwinner zijn.

Lees meer over zzp'ers: