Het kabinet wil bij de verlening van de steun aan zzp’ers strengere voorwaarden stellen, meldt het Financieele Dagblad.

Bij de Tozo-regeling geldt nu geen partnertoets. Als de regeling wordt voortgezet komt die toets er wel.

Zzp’ers moeten bij de aanvraag verklaren dat zij niet kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner. Deze verklaring wordt later getoetst.

De Tozo-steun bedraagt ongeveer 1.000 euro voor alleenstaanden. Samenwonende zzp’ers krijgen 1.500 euro (voor twee personen).

Met de invoering van de partnertoets vervalt de steun voor samenwonende zzp’ers als zij kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner.

Dikke kans dat de steun voor zzp’ers in de coronacrisis strenger wordt als deze wordt verlengd. Naar verluidt zal de Tozo-regeling straks gepaard gaan met een partnertoets.

Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van Haagse bronnen die inzage hebben gehad in de plannen voor de verlenging. Volgens het FD kunnen zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner, vanaf volgende maand geen coronasteun meer aanvragen.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark vindt dat er strengere voorwaarden moeten komen als de Tozo-regeling wordt verlengd. De Tozo-regeling werd bij de uitbraak van het coronavirus in allerijl opgetuigd. Om zelfstandigen zo snel mogelijk te kunnen helpen werden nauwelijks vragen gesteld aan de aanvragers.

Bij huidige regeling geen partnertoets

Zo bleven een partnertoets en vermogenstoets achterwege. Deze worden wel toegepast bij de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), de reguliere regeling voor zzp’ers waar de Tozo op is gebaseerd.

In de plannen voor de voortzetting van de Tozo-regeling is wel sprake van een partnertoets. Zzp'ers zouden bij aanvraag moeten verklaren dat ze niet kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner. Deze verklaring wordt later getoetst. Het is de bedoeling dat zo alleen zzp'ers in 'broodnood'een beroep doen op de zzp-regeling.

Het maximale bedrag dat je als zzp'er aan Tozo-steun kunt krijgen, is 1.500 euro. In de huidige regeling komt het er op neer dat een alleenstaande zzp'er ongeveer 1.000 euro krijgt en een samenwonende zelfstandige 1.500 euro (voor twee personen), ook al geniet diens partner een volledig salaris.

Met de invoering van een partnertoets bij de verlenging van de Tozo-regeling is dat dus verleden tijd. Staatssecretaris Van Ark zou ook een vermogenstoets hebben overwegen.

Vermogenstoets te omslachtig

Dit zou betekenen dat zzp'ers eerst hun spaargeld en huis moeten opeten voordat ze recht hebben op steun. Met een vermogenstoets zou de behandeling van een aanvraag echter dertig maal zoveel tijd kosten, zei Peter Heijkoop, voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), tegen het FD.

Ambtenaren zouden in het kadaster moeten duiken om overwaarde van koophuizen te beoordelen en hypotheekinschrijvingen te controleren. "Dan wordt de Tozo onuitvoerbaar."

Het kabinet heeft van maart tot en met mei 3,5 miljard euro uitgetrokken voor de steun aan zzp'ers in de coronacrisis. Inmiddels hebben 440.000 zelfstandigen er een beroep op gedaan.

LEES OOK: Waarom je als single zzp’er in coronacrisis €500 per maand mínder krijgt dan een zelfstandige met een werkende partner