Het Havenbedrijf Rotterdam maakt zich grote zorgen over de Russische invasie in Oekraïne. De grootste haven van Europa waarschuwt dat de ontwikkelingen rond Oekraïne een grote impact kunnen gaan hebben op de handelsstromen en de energiemarkt. “Ik werd met een zeer ongemakkelijk gevoel wakker”, zei topman Allard Castelein van het Havenbedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.

De Rotterdamse haven verwerkt jaarlijks ongeveer 62 miljoen ton aan goederen die zijn gerelateerd aan Rusland. Dat komt neer op bijna 15 procent van het totaal en is goed voor een waarde van circa 30 miljard euro. Het gaat hoofdzakelijk om steenkool, ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng), maar ook om containers die zijn gelinkt aan Rusland.

Ook exporteert Rusland via de haven van Rotterdam onder meer staal, koper, nikkel en aluminium naar elders in de wereld. De belangrijkste Russische havens voor Rotterdam zijn Sint-Petersburg en Moermansk.

Castelein zegt dat er grote gevolgen kunnen zijn als het conflict in Oekraïne nog verder escaleert. Moskou zou bijvoorbeeld de gaskraan naar Europa kunnen dichtdraaien als reactie op zware sancties tegen Rusland.

Castelein waarschuwt dat bij een acute crisis Rotterdam als grote energiehaven getroffen zal worden en dat mogelijk zelfs fabrieken in het havengebied stilgelegd kunnen worden omdat er een tekort aan gas is. "In een conflictsituatie is energie altijd buitengewoon belangrijk."

Ook is er volgens Castelein niet voldoende lng elders in de wereld beschikbaar om een stop van Russisch aardgas aan Europa te compenseren. Bovendien is de infrastructuur in de Rotterdamse haven ontoereikend om al die lng te kunnen verwerken.

"Acute verstoringen leveren altijd een probleem op. De hele samenleving wordt dan getroffen. Als het echt escaleert gaat het pijn doen. Het is niet iets wat dan aan ons voorbij zal gaan", zegt Castelein. Wat de exacte gevolgen van het conflict zullen zijn is nog wel lastig te voorspellen, aldus de topman.

Lees ook: Vloeibaar aardgas dat per schip wordt getransporteerd, kan Europese afhankelijkheid van Russische pijpleidingen verkleinen – 4 dingen die je moet weten

Nederlandse ondernemers bezorgd over Russische inval in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne is uiterst zorgwekkend. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. De ondernemersorganisaties vrezen dat als gevolg van de onrusten de prijzen van onder andere energie zullen oplopen. Ook kan het conflict de internationale handelsstromen in de war schoppen.

De organisaties spreken in een verklaring van een "grove schending" van de soevereiniteit van Oekraïne door Rusland dat de veiligheid in heel Europa op het spel zet. "We volgen de situatie nauwlettend en roepen Nederlandse bedrijven en medewerkers die actief zijn in de regio op zich zo snel mogelijk in veiligheid te brengen", aldus de verklaring.

De Europese Unie komt naar verwachting later op donderdag met aanvullende sancties tegen Rusland. Waarschijnlijk zal dat pakket veel zwaarder zijn dan de sancties die twee dagen geleden zijn aangekondigd tegen enige honderden Russische officials en twee banken", aldus de organisaties. Ook de G7 komt later op donderdag bijeen om over de situatie in Oekraïne te praten.

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat bedrijven nooit op sancties zitten te wachten. "Maar nu de internationale situatie dermate is verslechterd, is het aan het bedrijfsleven om aan een door de politiek vastgesteld sanctiepakket te voldoen", zo klinkt het. De organisaties roepen iedereen op daar navolging aan te geven.

Verder waarschuwen de organisaties voor tegenacties door Rusland. Die kunnen zorgen voor complicaties aan de grens of kunnen het handelsverkeer raken. Zo wordt door de ondernemers ook gevreesd voor verdere cyberaanvallen. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen ondernemers vrijdag bijpraten over de actuele stand van zaken.

LEES OOK: Hoge prijzen van olie en gas jagen inflatie aan: Oekraïne-oorlog brengt de ECB in het nauw met stagflatie-scenario