Uit navraag onder 250 winkelbedrijven door Detailhandel Nederland blijkt dat de helft van de ondervraagden nog geen nieuwe afspraken heeft kunnen maken over de huur.

De koepelorganisatie pleit voor het evenredig dragen van de lasten van de crisis, waarbij ook vastgoedbedrijven hun verlies deels moeten nemen.

Vastgoedbeleggers kunnen het geschetste beeld niet volledig plaatsen. “Er zitten grenzen aan wat mogelijk is”, aldus Vastgoed Belang.

Een groot deel van de winkelbedrijven komt door de coronacrisis in de problemen, omdat die bedrijven geen afspraken met de verhuurders van het winkelpand hebben kunnen maken over lastenverlichting of een betaalpauze.

Koepelorganisatie Detailhandel Nederland pleit voor het evenredig dragen van de lasten van de crisis, waarbij ook vastgoedbedrijven hun verlies deels moeten nemen. Vastgoedbeleggers kunnen het geschetste beeld niet volledig plaatsen.

Vastgoedadviseurs schatten dat zo’n twee op de drie winkeliers de huur over april nog niet heeft betaald.  De lockdownmaatregelen die tot massale sluitingen hebben geleid, brengen zo ook vastgoedverhuurders in de problemen.

De retailsector, vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in april richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

Lees ook op Business Insider

Zo is onder meer overeengekomen dat de verhuurders van de panden de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni. Ook zullen ze geen winkeliers uitzetten als die kunnen aantonen dat de problemen komen door de crisis.

Het gaat hierbij om niet-bindende afspraken, dus in de praktijk moeten vastgoedverhuurders en winkeliers nog steeds individueel afspraken maken.

Onderhandelingen tussen winkeliers en verhuurders verlopen stroef

Uit navraag onder 250 winkelbedrijven door Detailhandel Nederland komt naar voren dat de helft van de ondervraagden nog geen nieuwe afspraken heeft kunnen maken over de huur.

Doordat de omzetten grotendeels zijn weggevallen, is de huurverplichting vaak een te grote last. Voor een klein deel van de ondernemers die geen regeling heeft weten te treffen, was dit volgens de koepelorganisatie ook niet nodig.

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral een opschorting of een gedeeltelijke opschorting van de huursom gekregen over de maanden april en mei. Over kwijtscheldingen zijn vrijwel geen afspraken gemaakt.

“Er wordt wel heel vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie”, aldus Detailhandel Nederland. “Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in gesprek te gaan.”

Geen extra regelingen voor vastgoedverhuurders

Detailhandel Nederland wil zo snel mogelijk in gesprek met partijen als vastgoedinvesteerders, de Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van Economische Zaken over hoe de sector door de crisis te loodsen.

Volgens Vastgoed Belang ligt de focus nu te veel op de huur. Voor kwijtschelding van huren vindt de vereniging van particuliere verhuurders het ook nog te vroeg. Deze last is volgens Vastgoed Belang doorgaans 5 tot 15 procent van de omzet. “Alleen huurkwijtschelding volstaat niet om de crisis te overleven”, zo klinkt het.

De vastgoedinvesteerders zouden juist creatief meedenken om winkeliers bij te staan. Maar waar voor winkelbedrijven een en ander is geregeld, zijn voor verhuurders geen extra regelingen getroffen. “Er zitten grenzen aan wat mogelijk is”, aldus Vastgoed Belang.

De uitleg van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) sluit grotendeels aan bij die van Vastgoed Belang. IVBN-directeur Frank van Blokland benadrukt dat investeerders geen belang hebben bij omvallende retailers. Met de meeste mkb’ers is volgens hem overeenstemming bereikt. Het eventueel kwijtschelden van huren is volgens Van Blokland voor een later moment.

Lees meer: