• Europese windmolens worden al enige tijd flink duurder door hogere staalprijzen en transportkosten, zo merkt ABN AMRO op in een nieuw rapport.
  • Europese windturbinefabrikanten hebben volgens de bank daarnaast last van oneerlijke concurrentie met China, waar de prijzen van windmolens juist dalen.
  • ABN AMRO denkt dat de zwakke concurrentiepositie, de hoge grondstofprijzen en de lange levertijden de energietransitie kunnen belemmeren.
  • Lees ook: Kabinet trekt miljarden euro’s uit voor verdubbeling vermogen windparken op zee

Windturbines worden duurder en duurder, merkt ABN AMRO op in een nieuw rapport. De bank ziet dat Europese fabrikanten van de stroomopwekkende molens last hebben van oneerlijke concurrentie met China, verstoorde leveringsketens en stijgende grondstofprijzen.

Daarnaast nemen de levertijden ook toe, van zo’n 9 maanden in 2020 tot 12 maanden op dit moment.

Voor de Europese fabrikanten van turbines wordt het de komende tijd dan ook extra lastig om de concurrentie met China aan te gaan. De Chinezen hebben namelijk geen of minder last van een verstoorde leveringsketen en hogere staalprijzen.

De Europese fabrikanten worden daarbij extra benadeeld door de Europese ‘safeguard measures’ ten aanzien van ingevoerd staal uit China of Rusland. Deze maatregelen houden de grondstofprijzen extra hoog.

Daarnaast zijn de Chinese windturbinefabrikanten verwikkeld in een prijsoorlog, waardoor ook de winstmarges van Europese spelers verder onder druk komen te staan. De prijzen voor windturbines zijn al sinds 2020 dalende in China, terwijl ze in Europa juist stijgen.

Een andere factor die roet in het eten van de Europeanen gooit, zijn de hoge transportkosten. Hoewel deze kosten inmiddels dalen, zijn ze volgens de bank nog steeds niet op het niveau van voor de coronapandemie.

Al met al denkt ABN AMRO dat de zwakke concurrentiepositie, de hoge grondstofprijzen en de lange levertijden de energietransitie kunnen belemmeren.

De bank stelt dat de problemen ervoor kunnen zorgen dat er minder animo is om de windturbines te kopen, en ziet daardoor ook het aantal installaties de komende periode afnemen. En dat terwijl de windenergiecapaciteit juist zou moeten toenemen.

LEES OOK: Vier op de tien nieuwe windmolens worden gebouwd bij beschermd natuurgebied – gevolgen voor lokale natuur onduidelijk