• Vier op de tien nieuwe windmolens worden gebouwd in beschermd natuurgebied, of vlak in de buurt.
  • Energiebedrijven mogen van overheden windmolens en zonneparken bouwen bij beschermde natuurgebieden
  • De exacte effecten hiervan op de natuur zijn onduidelijk.

Vier op de tien nieuwe windmolens in Nederland worden gebouwd in beschermd natuurgebied, of daar vlak bij in de buurt. Ook in Natura 2000-gebieden, de kwetsbaarste natuurgebieden van Europa, worden windmolens neergezet.

Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, in samenwerking met Trouw, EenVandaag en De Groene Amsterdammer.

De conclusie is dat overheden vaak toestemming verlenen om in of bij natuurgebieden te bouwen, hoewel niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de lokale natuur.

Ruim 600 windmolens zijn inmiddels gebouwd in beschermde natuurgebieden. In totaal mogen nog eens 300 turbines in of rondom natuurgebieden gebouwd worden. Daarvan worden 175 molens in Natura 2000-gebieden geplaatst.

Impact plaatsing windmolens en zonneparken moeilijk te becijferen

Windmolens hebben een negatieve impact op vogelpopulaties. Dat is volgens Trouw wetenschappelijk vastgesteld. Ze verkleinen het leefgebied van de dieren, verstoren vliegroutes en veroorzaken aanvaringen.

De ecologische gevolgen van zonneparken zijn onduidelijk. Hiervan duiken er nu vier op in de beschermde natuur, aldus het onderzoek. Sommige experts vrezen voor een kaalslag, omdat de grond onder zonneparken niet voldoende wordt blootgesteld aan licht en regen.

Voor zo'n energieproject krijgen bedrijven pas toestemming als aangetoond kan worden dat de natuur maar minimaal verstoord wordt. Zo is maximaal 1 procent extra vogelsterfte toegestaan bij windmolens, boven de natuurlijke sterfte.

Volgens experts is de exacte impact moeilijk te becijferen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel vogels precies tegen windmolens aanvliegen.

Klimaatdoelen Nederland

Lokale overheden en energiebedrijven staan onder druk om mee te werken aan het behalen van de landelijke klimaatdoelen.

Zo zijn gemeenten en provincies verplicht om te regelen dat 70 procent van de Nederlandse elektriciteit in 2030 duurzaam wordt geproduceerd. Ook moeten ze aangegeven waar dat wordt gedaan.

Zonder windturbines en zonneparken wordt het lastig om de klimaatdoelen te halen. Naast duurzame energieprojecten in steden en dorpen kijken gemeenten steeds vaker naar groene randgebieden, blijkt uit het onderzoek van Investico. Op industrielocaties en gemeentegrenzen staan vaak al windmolens.

LEES OOK: Hoe boeren goed kunnen verdienen aan gesubsidieerde windmolens – maar bonje met omwonenden ligt op de loer