De arbeidsmarkt is met name vanwege de pandemie enorm veranderd. Door het gedwongen thuiswerken tijdens de coronamaatregelen, zijn werknemers gaan beseffen dat ze veel werk vanuit huis gedaan krijgen. Ze verwachten flexibiliteit van hun werkgever, vooral als het gaat om werktijden en werklocatie.

En werknemers kunnen dit eisen van hun werkgever. Immers, er zijn nu meer openstaande vacatures dan werklozen op de arbeidsmarkt, terwijl een vijfde van de werknemers momenteel een nieuwe baan zoekt. Ter vergelijking: voor de coronacrisis was dit nog 12 procent.

Technologieleverancier Owl Labs nam de wensen van werknemers onder de loep. In het jaarlijkse State of Hybrid Work-onderzoek deden tienduizend werknemers uit verschillende Europese landen mee, waaronder tweeduizend uit Nederland. Uit het onderzoek kwam naar voren dat flexibiliteit een van de belangrijkste redenen is voor werknemers om een nieuwe baan te zoeken of om een bepaalde baan te accepteren.

Een belangrijk gegeven voor werkgevers nu ze alle zeilen bij moeten zetten om werknemers aan zich te binden. Personeelsverloop kan kostbaar zijn en daarom ligt de focus bij steeds meer organisaties voornamelijk op het behouden van talent.

Werkgevers moeten dus op allerlei gebied flexibeler worden. Niet alleen in werklocatie en werkuren, maar bijvoorbeeld ook door werknemers de mogelijkheid te bieden om door te ontwikkelen binnen de organisatie. Zo vindt 22 procent training en ontwikkeling een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Maar werktijden en werklocatie zijn toch wel de belangrijkste redenen om een baan niet te houden of aan te nemen, blijkt uit het onderzoek van Owl Labs. Ruim een derde hoeft een nieuwe baan niet als er geen flexibele werktijden worden geboden. Nog een derde slaat de baan af als een flexibele werklocatie ontbreekt, en bij de verplichting om fulltime op kantoor te werken, haakt nog eens een derde af.

Werknemers willen dus flexibiliteit en zonder zullen ze een baan niet houden of aannemen, vat Owl Labs het samen.

De wens van werknemers om vanaf een andere locatie te werken, neemt niet weg dat ze daar nadeel van ondervinden: bijna vier op de tien kantoormedewerkers vindt het moeilijker om relaties op te bouwen met collega's op afstand.

Daarnaast zegt een merendeel van de werknemers dat ze geloven dat hun baas meer vertrouwen heeft in collega’s die fysiek aanwezig zijn op kantoor, dan in werknemers die (deels) op afstand werken. Managers zeggen op hun beurt inderdaad meer betrokken te zijn bij werknemers die ze dagelijkse in levenden lijve zien.

Naast het bieden van technologische oplossingen om de afstand te verkleinen, kunnen bedrijven meer doen om werknemers die op afstand (willen) werken te ondersteunen, constateert Owl Labs. Ruim de helft van de ondervraagde werknemers zou graag een vergoeding zien voor bijvoorbeeld stroom en koffie en eventueel andere thuiswerkapparatuur.

En bijna alle Nederlandse respondenten in het onderzoek zeggen dat ze zich zorgen maken over maatregelen die een werkgever kan nemen om een terugkeer naar kantoor te bewerkstelligen.

Volgens Owl Labs is het belangrijk dat bedrijven naar werknemers luisteren. "Zodat ze ze een effectieve hybride werkomgeving kunnen bieden waarin iedereen zich vertrouwd voelt."

LEES OOK: Werkgevers en werknemers bereiken akkoord over thuiswerken: er moet een goede reden zijn om dat niet toe te staan