Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
  • De werkloosheid is in januari opnieuw gedaald, naar 3,6 procent van de beroepsbevolking.
  • Het aantal werkenden nam toe, uitkeringsinstantie UWV registreerde eind januari nog 193.000 lopende WW-uitkeringen.
  • Door nieuwe coronabesmettingen steeg het ziekteverzuim wel verder.
  • Lees ook: Meer vacatures, minder werklozen: krapte arbeidsmarkt neemt verder toe.

Na een lichte stijging in december is de werkloosheid in januari dit jaar opnieuw gedaald, naar een niveau dat nog lager lag dan het vorige dieptepunt in november.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari was zo 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit is het laagste niveau sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn.

Het absoluut aantal werklozen kwam in de afgelopen maand uit op uit op 354.000. Het CBS gaat vanaf dit jaar uit van een nieuwe berekening van ‘werkloosheid’, met zowel de oude als de nieuwe rekenmethode blijft de ontwikkeling van de cijfers wel gelijk.

Tussen februari en juli 2020 nam het werkloosheidspercentage toe van 4 naar 5,5 procent. Vervolgens is die vrijwel voortdurend afgenomen. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 per maand.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26.000 per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind januari 193.000 lopende WW-uitkeringen.

In januari hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand gedaald.

Ziekteverzuim gestegen door corona

In januari was voor het eerst sinds het begin van de pandemie werd meer dan de helft van het aantal verzuimmeldingen veroorzaakt door corona, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

Het Nederlandse gemiddelde bij het ziekteverzuim lag op 5 procent in januari. Dat was een maand eerder nog een gecorrigeerde 4,8 procent.

De uitval blijft het hoogst in de gezondheidszorg (7 procent) en de industrie (5,8 procent). In de financiële en zakelijke dienstverlening steeg het aantal ziekmeldingen in januari het minst doordat de mogelijkheden tot thuiswerken in die beroepsgroepen veel groter zijn.

"Hoewel corona meer ziekmeldingen veroorzaakt, zien we sinds de komst van de omikronvariant en boostercampagne ook dat besmette werknemers sneller herstellen", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare in een toelichting. "Van deze groep is 73 procent na twee weken hersteld. In november, toen we nog te maken hadden met de deltavariant, was dat 57 procent."

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet het thuiswerkadvies versoepeld. Het overheidsadvies was om volledig thuis te werken als dat kan. Dat is nu: "werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor". Volgens Penders is er een risico dat het aantal coronabesmettingen hierdoor weer gaat stijgen. "Het naleven van de basisregels blijft daarom onverminderd belangrijk."

Eerder deze week raadden verschillende arbodiensten bedrijven al aan om niet iedereen direct te laten terugkeren naar kantoor. "Wij adviseren werkgevers om met werknemers in gesprek te gaan over hoe ze terugkeren naar kantoor", aldus Penders. ArboNed en HumanCapitalCare zijn beide onderdeel van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor zo'n miljoen werkenden en ruim 65.000 werkgevers.

Lees over werkgelegenheid ook: