Ondanks de coronabeperkingen blijft de werkloosheid verder dalen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het percentage werklozen afgezet tegen de beroepsbevolking in november gedaald tot 2,7 procent, het laagste cijfer sinds het begin van de huidige meetmethode in 2003.

Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot, waardoor de werkloosheid steeds verder afneemt. Afgelopen oktober was de werkloosheid al weer terug op het niveau van vóór de coronacrisis.

Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand en kwam daarmee in november uit op 251.000 personen.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg over de afgelopen drie maanden met gemiddeld 33.000 per maand naar 9,2 miljoen. Voor het eerst had meer dan 70 procent van de 15- tot 75-jarigen betaald werk, aldus het statistiekbureau.

Vanaf volgend jaar past het CBS de manier waarop het de beroepsbevolking in kaart brengt aan. Het werkloosheidspercentage komt dan hoger uit.

Metingen die dit jaar zijn uitgevoerd laten wel zien dat het algehele beeld hetzelfde blijft; de werkloosheid daalt steeds verder. Ook teruggerekend tot 2003 blijft het huidige percentage na de aanpassingen het laagste sinds dat jaar.

Ook aantal WW-uitkeringen daalt verder

In november hadden 3,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,6 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 18.000 per maand gedaald.

Het aantal WW-uitkeringen nam vorige maand met 9.900 af, een daling van 5 procent vergeleken met oktober. Het aantal WW-uitkeringen kwam daarmee op ruim 189.000 eind november. Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn er ruim 45.000 langdurige WW-uitkeringen.

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV zegt in een toelichting dat de krapte op de arbeidsmarkt onverminderd hoog blijft en dat er nu nog geen effect van de aangescherpte coronamaatregelen op het aantal WW-uitkeringen is te zien.

"Dat is goed nieuws, maar we zien ook dat bijna een kwart van WW-gerechtigden al langer dan een jaar een werkloosheidsuitkering heeft. Dit aantal neemt wel af, maar nog niet zo snel. Dit laat zien dat het niet voor iedereen even makkelijk is om nu werk te vinden."

Volgens hem heeft de groep die al langer in de WW zit ook minder goede perspectieven, omdat deze werklozen vaak opgeleid zijn voor en ervaring hebben in krimpberoepen zoals in de administratieve sector. "Omscholing kan voor deze groep voor betere perspectieven zorgen", aldus Witjes.

Beluister ook de podcast: ‘Een beginnende loodgieter verdient in Amsterdam nu al meer dan een bekende jurist – en dat is terecht’