• De hoge inflatie zet flinke druk op werkgevers om de lonen te verhogen.
  • Volgens werkgeversvereniging AWVN kunnen bedrijven het zich niet permitteren om de inflatie zomaar door te berekenen in de loonstijgingen.
  • Maatwerk is nodig, omdat ondernemingen anders in grote problemen kunnen komen.
  • Lees ook: Hoe hoog wordt de Nederlandse inflatie in 2023? Prognoses lopen fors uiteen

De hoge inflatie zet veel druk op de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Werknemers willen gecompenseerd worden voor het verlies aan koopkracht door de hoge prijzen, maar werkgevers zijn beducht dat de winstmarges verdampen als de kostenstijgingen uit de pan rijzen. Het verschilt immers per bedrijf en sector in hoeverre hogere kosten doorberekend kunnen worden in de verkoopprijzen.

In de arbeidsvoorwaardennota 2023 schetst werkgeversvereniging AWVN hoe leden de onderhandelingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden kunnen aanpakken komend jaar.

In de onderstaande tabel is te zien dat de loonstijgingen per sector nogal verschillen dit jaar. Uiteenlopend van gemiddeld 4,6 procent in de detailhandel tot 2,7 procent in de zorg.

De AWVN benadrukt dat hoewel de roep om het doorbereken van de inflatie groter is dan ooit, het niet realistisch is dat bedrijven dit zomaar kunnen doen via automatische prijscompensatie. "De veronderstelling is dat bedrijven dit makkelijk kunnen doorberekenen in hun afzetprijzen, dit is echter onjuist. Dit schaadt namelijk de (internationale) concurrentiepositie van bedrijven, waardoor het voortbestaan en daardoor de werkgelegenheid in het geding komt."

Ook is de werkgeversclub beducht voor een zogenoemde loon-prijsspiraal waarbij loonsverhogingen leiden tot hogere inflatie. "Dit betekent dat de tijdelijk hoge inflatie niet moet worden doorberekend in de structurele lonen, maar dat er per sector of bedrijf moet worden bekeken welke loonruimte er is."

Wel vindt de AWVN dat moet worden gekeken wat er gedaan kan worden aan incidentele beloningen en bijvoorbeeld vormen van winstdeling om werknemers mee te laten profiteren als het goed gaat met een onderneming.

Voor dit jaar rekenen veel economen op een inflatie van 10 procent tot 12 procent. De consensus voor de Nederlandse inflatie van volgend jaar lijkt te liggen rond de 4 procent. Het grootste verschil is te zien tussen de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) en de OESO. Waar het CPB uitgaat van 'slechts' 3,5 procent inflatie, rekent de OESO op maar liefst 8,5 procent inflatie in 2023.

LEES OOK: Lonen in november ruim 6% hoger: record voor dit jaar