• Agile is een manier van werken waarbij flexibiliteit en het inspelen op de wensen van klanten voorop staat.
  • Het begrip komt uit de wereld van software-ontwikkeling, maar ook andere sectoren werken steeds vaker op basis van agile-principes.
  • Agile zelf is geen methode, maar een parapluterm voor verschillende methodieken. Daarvan zijn scrum en kanban de bekendste.

Agile is een manier van denken, werken en organiseren die gericht is op één doel: het wendbaar maken en houden van een team. De term is afkomstig uit de software-ontwikkeling, maar ook andere sectoren omarmen inmiddels deze filosofie.

Om de principes achter agile werken te doorgronden, is het nuttig om eerst het tegenovergestelde uit te leggen: een traditionele manier om projecten te managen zoals de watervalmethode.

Stel jouw bedrijf krijgt een opdracht om een website te bouwen. Stap één is het in kaart brengen van de wensen en eisen van de klant. Dan volgt er een ontwerp, wordt de website gebouwd, getest en uiteindelijk opgeleverd.

Deze rigide werkwijze leidt vaak tot problemen bij IT-projecten. Halverwege bijsturen is lastig. Elke volgende fase kan pas beginnen als de vorige is afgerond. Je kunt niet meer terug, net zoals je niet omhoog kunt zwemmen tegen een waterval in.

Wordt er toch een fout ontdekt, dan moet een hele fase opnieuw en worden de vervolgstappen opnieuw doorlopen. Dat betekent enorme vertraging.

Agile werken volgens het Agile Manifest

Dit probleem wilden zeventien programmeurs oplossen toen zij in 2001 bijeenkwamen in Snowbird, Utah om het Agile Manifest te schrijven. Ze zochten naar methoden om sneller, creatiever en flexibeler software te bouwen – ‘agile’ is Engels voor behendig, lenig of wendbaar.

Dit legden ze vast in het Agile Manifest, dat in het Nederlands slechts 87 woorden omvat. Het luidt:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software (en producten en diensten) te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
2. Werkende producten boven allesomvattende documentatie
3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Agile zelf is geen methode, maar een parapluterm voor verschillende principes en methodieken. Daarvan zijn er tientallen, waarvan scrum en kanban de bekendste zijn. Kenmerken van agile organisaties zijn zelfsturende teams en klantgericht werken.

Agile werken in de praktijk

Hoe bouw je de website uit het begin nu op een agile manier? In plaats van van tevoren het hele plan in een keer te bedenken, knip je de ontwikkeling op in blokken van twee tot vier weken, afhankelijk van de methode die je volgt.

Elke periode is een project op zich, waarin een deel van de website wordt bedacht, ontwikkeld, getest, gepresenteerd en beoordeeld. Denk aan het design, specifieke functies zoals een webshop of reactieformulieren, goede beveiliging en integratie met bijvoorbeeld Google Analytics.

Doordat de klant tussendoor feedback geeft op elk onderdeel, weet je beter of je op de goede weg bent. Langzamerhand krijgt de website vorm en komt de klant met nieuwe wensen. Die kun je meenemen in de volgende ontwikkelperiode.

Door agile te werken verklein je de kans dat de klant aan het eind van de rit ontevreden is over het resultaat.


Lees meer over productiviteit: