• Het loonverschil tussen mannen en vrouwen die werken voor de overheid is weer iets afgenomen, meldt het CBS. Toch verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd 2 euro per uur minder.
  • In het bedrijfsleven is dit verschil groter. Hier verdienen vrouwen gemiddeld 5 euro per uur minder dan mannen.
  • Volgens het CBS is het loonverschil tussen mannen en vrouwen met een contract voor onbepaalde tijd groter dan wanneer zij een tijdelijk contract zouden hebben.
  • Lees ook: Alle vrouwen op aarde verdienen ongeveer de helft zoveel als mannen – dat is nauwelijks veranderd sinds 1990

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen die werken voor de overheid is weer iets afgenomen, al verdienen mannen nog altijd meer. In het bedrijfsleven bleef het salarisverschil gelijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat keek naar de uurlonen in het bedrijfsleven en binnen de overheid.

Het CBS brengt elke twee jaar in kaart hoe het ervoor staat met de loonkloof in het land. Daaruit blijkt nu dat vrouwen in dienst van de overheid in salaris dichter bij hun mannelijke collega’s in de buurt zijn gekomen. Toch ligt hun gemiddelde uurloon nog altijd lager. Zo verdienen vrouwen nog altijd 2 euro per uur minder dan mannen, wat gelijkstaat aan zo’n 6 procent. Twee jaar geleden was dat nog 8 procent.

Voor wat betreft het loonverschil in het bedrijfsleven is er in twee jaar tijd weinig veranderd. Vrouwen verdienen daar 5 euro per uur ofwel 19 procent minder dan mannen.

Wordt er gecorrigeerd voor factoren als functie, leeftijd, ervaring en opleidingsniveau, dan bedraagt de loonkloof in het bedrijfsleven nog 6 procent en bij de overheid 3 procent.

Voor leidinggevenden gelden andere cijfers. Zo verdienden vrouwelijke managers in dienst van de overheid in 2008 nog 3 euro per uur minder dan mannelijke collega’s. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt er geen loonverschil meer te zijn.

In het bedrijfsleven daarentegen, verdienen vrouwen nog altijd beduidend minder. Sinds 2008 zijn vrouwen 1 euro per uur opgeschoven, maar het verschil met mannelijke managers bedraagt nog altijd bijna 20 procent.

Het CBS heeft daarnaast voor het eerst onderscheid gemaakt tussen contractsoorten. Daaruit blijkt dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen met een contract voor onbepaalde tijd groter is dan wanneer zij een tijdelijk contract zouden hebben. Dat geldt voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.

LEES OOK: In deze 5 sectoren is het verschil tussen het inkomen van de bedrijfstop en gewone werknemers het grootst