Lidstaten van de Verenigde Naties hebben na jaren onderhandelen de tekst vastgesteld van een overeenkomst over het behoud van de biodiversiteit in oceanen. Het High Seas-akkoord moet de internationale wateren, zo’n twee derde van het oceaanoppervlak, beschermen.

Internationale wateren zijn de gedeeltes van oceanen die niet vallen onder territoriale wateren en daardoor niet bij een bepaald land horen. Op dit moment heeft slechts één procent van de internationale wateren een beschermde status. Het akkoord moet daar verandering in brengen en wordt gezien als essentieel om het in december afgesproken doel te halen om in 2030 dertig procent van de werelds land en oceanen te beschermen.

Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst.

Eerder deze week kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljoen euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.

De Europese Commissie noemt het nieuwe VN-akkoord over bescherming van volle zee "een historisch moment voor de oceanen. We nemen een cruciale stap om het maritieme leven en de biodiversiteit, die voor ons en voor toekomstige generaties essentieel zijn, te beschermen", aldus EU-commissaris voor Milieu en Oceanen Virginijus Sinkevicius.

Greenpeace noemt het verdrag fantastisch nieuws en "een monumentale overwinning voor de bescherming van de oceanen". Campagnevoerder Laura Meller van Greenpeace vindt het historisch "en een teken dat in een verdeelde wereld de bescherming van de natuur en de mensen kan zegevieren in de geopolitiek".

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat voerden namens Nederland de onderhandelingen. Nederland heeft volgens de ministeries een belangrijke rol gespeeld. Nederland zette zich in voor een akkoord met zoveel mogelijk landen en met voldoende beschermingskracht.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt de doelen te hebben behaald: "Met name de mogelijkheid om beschermde gebieden te kunnen aanwijzen op volle zee en het opstellen van een effectief kader voor milieueffectbeoordelingen van activiteiten op volle zee waren prioriteit".

LEES OOK: The Ocean Cleanup en Coca-Cola gaan plastic uit rivieren halen – Boyan Slat: ‘Samenwerking was moeilijke beslissing’