Hoe verhitter de discussie over asielzoekers, hoe meer mensen zich aanmelden bij VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk is verkozen tot twee na beste werkgever in de Top-Rated Workplaces van vacaturesite Indeed.nl. Niet door de website, maar door de werknemers van VluchtelingenWerk zelf. “Ik heb het werken bij deze organisatie als heel dankbaar ervaren”, luidt één van de vele reviews op de bedrijfspagina op Indeed. Hiermee komt VluchtelingenWerk vlak na de nummer één en twee: Social Deal en CoolCat.

Dat VluchtelingenWerk zo hoog scoort is opmerkelijk, want onomstreden is de vrijwilligersorganisatie niet bij iedereen. In Nederland heeft VluchtelingenWerk te maken met ‘lovers’ en ‘haters’. Jan van der Werff (directeur VluchtelingenWerk Oost-Nederland) denkt daar veel over na.

“We merken dat het debat rondom vluchtelingen en asielzoekers extremer is geworden”, vertelt van der Werff. “Er waren altijd wel loopgraven, maar die lijken dieper geworden. Onze medewerkers moeten zich vaker verdedigen, bijvoorbeeld op verjaardagen. Tegelijk meldden zich in 2015 en 2016, toen een recordaantal vluchtelingen naar ons land kwam, meer vrijwilligers aan dan ooit. In die zin profiteren we ook van de verhitte discussie. Het maakt dat meer Nederlanders zich willen inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers.”

Wat zegt u tegen een medewerker die erop wordt aangevallen dat hij of zij voor VluchtelingenWerk actief is?
“In de eerste plaats: gooi geen olie op het vuur, maar vertel een eerlijk verhaal. Dat je vindt dat mensen die vluchten voor oorlog of onderdrukking geholpen moeten worden. En vertel waarom dit zo belangrijk is. Wie zich als asielzoeker een plaats wil verwerven in de Nederlandse samenleving krijgt te maken met complexe regels, een moeilijke taal en een arbeidsmarkt die hoge eisen stelt. Het is bijna ondoenlijk om zonder hulp een nieuw bestaan op te bouwen.”

Is het voor VluchtelingenWerk moeilijk aan medewerkers te komen?
“Nee. We hebben elk jaar 5.000 vrijwilligers nodig, naast betaalde medewerkers. Dat lukt ons, ondanks de aantrekkende economie, zonder al te grote inspanningen. Het belangrijkste voor nieuwe aanwas is mond-op-mond-reclame.” (Red. VluchtelingenWerk heeft 13.000 vrijwilligers en 1.000 betaalde krachten).

Wat maakt VluchtelingenWerk tot zo’n populaire werkgever?
“De belangrijkste reden is dat je bij ons heel betekenisvol werk kunt doen. Dat geldt natuurlijk voor elke goededoelenorganisatie. Maar bij VluchtelingenWerk is er, meer dan elders, een zeer directe relatie tussen jouw bijdrage en de waardering die je krijgt van de vluchteling. Die boodschap dragen we nu ook uit in de campagne ‘Bekend maakt bemind’. Daarin vertellen asielzoekers wat ze hebben meegemaakt en hoe Nederlanders hen hebben geholpen een nieuwe start te maken.”

Wat kunnen commerciële bedrijven hiervan leren?
“Het helpt als jouw organisatie een heldere missie heeft die medewerkers daadwerkelijk in praktijk kunnen brengen. Dit vergroot de relatie tussen persoonlijke inzet en waardering die erop volgt. Daarnaast geven wij medewerkers veel professionele vrijheid en ruimte om creatief te zijn en zelf nieuwe initiatieven op te starten. Dat wordt gewaardeerd, omdat je bij VluchtelingenWerk veel kan leren en ook persoonlijk kan groeien. Die drijfveer wakkeren we verder aan door veel trainingen aan te bieden.”

Welke problemen heeft VluchtelingenWerk op de arbeidsmarkt?
“Ons medewerkersbestand dreigt te vergrijzen. De gemiddelde leeftijd is boven de 50 jaar. We moeten bij de werving van vrijwilligers meer jongeren aan ons zien te binden. Dat willen we doen door te benadrukken dat we veel behoefte hebben aan mensen die korte projecten willen doen. We weten dat jongeren zich graag maatschappelijk nuttig maken, ook bij VluchtelingenWerk, maar zich niet voor lange tijd kunnen en willen binden.”

Staat ‘vluchten’ niet heel ver van jongeren af?
“Nee, dat denk ik niet. Bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog zie ik opvallend veel jongeren.”

Je werkt 30 jaar bij VluchtelingenWerk. Wat is jouw belangrijkste drijfveer?
“Ik ben voor een rechtvaardige samenleving. Dat betekent voor mij dat je iets doet voor mensen die jouw hulp nodig hebben. Als ik zou moeten vluchten, zou ik die hulp ook graag van anderen krijgen. Onlangs sprak ik met een vluchteling uit Irak. Die man was opgeleid tot ingenieur; hier in Nederland had hij een flink aantal stappen terug moeten zetten. Toch was hij erg dankbaar voor de kans die hij in Nederland had gekregen. Die verhalen blijven me ontroeren en motiveren me met dit werk door te gaan.”

Wat is de grootste uitdaging voor VluchtelingenWerk in 2019?
“Als het debat over asielzoekers zo gepolariseerd is als nu, bestaat het gevaar dat VluchtelingenWerk met een genuanceerde boodschap geen aansluiting vindt. Toch denk ik dat we altijd de dialoog moeten zoeken. De grootste uitdaging voor komend jaar is te blijven uitleggen wat we doen en waarom dat belangrijk is. Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor de Nederlandse samenleving.”

Bekijk hier de hele ranglijst met de 25 beste werkgevers van Nederland van Indeed. Indeed is de nummer 1 vacaturesite ter wereld met elke maand meer dan 200 miljoen unieke bezoekers. Bij Indeed komen werkzoekenden op de eerste plaats. Ze kunnen gratis zoeken naar vacatures, cv’s plaatsen, informatie over bedrijven bekijken en reviews over hun eigen werkgever achterlaten.