• Op 17 maart mogen Nederlanders stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
  • Een heikel onderwerp is doorgaans de huizenmarkt, met gevoelige zaken zoals de hypotheekrenteaftrek, de aanpak van ‘huisjesmelkers’ en de ozb-belasting.
  • Met behulp van de KiesWijzerWonen van branchevereniging VBO inventariseert Business Insider 7 zaken die huiseigenaren raken.

Op woensdag 17 maart is het zover: Nederland kan weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De uitslag daarvan bepaalt welk beleid we de komende vier jaar mogen verwachten van een nieuwe regering.

Een van de onderwerpen waar doorgaans veel over te doen is, betreft de huizenmarkt. Op dat vlak lopen de standpunten van partijen vaak behoorlijk uiteen. Daarbij is het met de vele partijen die Nederland rijk is, natuurlijk niet altijd makkelijk om het overzicht te behouden.

Branchevereniging VBO van makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars lanceerde vrijdag een KiesWijzerWonen die met 17 stellingen inzicht geeft in de standpunten van twaalf politieke partijen rond woonzaken.

Business Insider haalde daar zeven zaken uit die specifiek relevant zijn voor huiseigenaren. Denk daarbij aan dingen als een ‘woonplicht’ voor kopers om huisjesmelkers te dwarsbomen, de eenmalige belastingvrije schenking van ruim een ton als steun voor de aankoop van een eigen woning en natuurlijk de hypotheekrenteaftrek.

Hieronder geven we op basis van de KiesWijzerWonen een overzicht van de standpunten per partij, aan de hand van zeven stellingen.


Een woonplicht bij de aankoop van een woning om verhuur door beleggers tegen te gaan. Lokale overheid bepaalt voor welke woningen dit geldt.

Foto: ANP
Foto: ANP

PvdA: Akkoord.

SP: Akkoord.

GroenLinks: Akkoord.

Partij voor de Dieren: Akkoord.

ChristenUnie: Akkoord.

CDA is deels akkoord. Deze partij vindt dat woningen zoveel mogelijk beschikbaar moeten blijven voor starters en middeninkomens. Het opkopen van deze woningen door beleggers past hier niet bij. Het CDA vindt dat gemeenten met een overspannen woningmarkt meer mogelijkheden moeten krijgen om een woonplicht in te voeren voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen.

D66 is deels akkoord. De woonplicht is één van de mogelijkheden die D66 gemeenten wil geven om excessen op de huurmarkt tegen te gaan.

PVV: Niet akkoord.

DENK: Deels akkoord.

VVD is deels akkoord. De VVD wil dat starters een eerlijke kans hebben om een huis te kopen. Daarom wil de partij dat gemeenten met een opkoopbescherming kunnen ingrijpen als in bepaalde wijken grootschalig huizen worden opgekocht door beleggers. Gemeenten moeten dan wel zorgen dat de totale woningvoorraad toeneemt.

FvD: Niet akkoord.

SGP: Niet akkoord. De SGP is niet voor een generieke woonplicht. Daarmee raak je namelijk niet alleen de grote beleggers, maar bijvoorbeeld ook zzp’ers of andere particulieren met een tweede woning, bijvoorbeeld als pensioenvoorziening of buffer.


De eenmalige belastingvrije schenking aan huizenkopers tussen de 18 en 40 van €103.646 moet worden afgeschaft.

Foto: Niels Steeman/Unsplash
Foto: Niels Steeman/Unsplash

PvdA: Akkoord.

SP: Akkoord. De SP vindt het niet nodig grote schenkingen vrij te stellen van belasting. Deze middelen wil de partij gebruiken om een betaalbare woning voor iedereen bereikbaar te maken.

GroenLinks: Akkoord.

Partij voor de Dieren: Er zijn voor- en nadelen te bedenken bij het afschaffen van de belastingvrije schenking tot iets meer dan 100.000 euro. De Partij voor de Dieren is van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Daarom mogen grote schenkingen belast worden.

ChristenUnie: Akkoord.

CDA: Deels akkoord. Het CDA wil de regeling niet afschaffen, maar wel versoberen.

D66: Helemaal akkoord. D66 schaft de belastingvrijstelling op de schenkbelasting bij het kopen van een huis af. Met deze vrijstelling bevoordeelt de overheid kinderen van rijke ouders op anderen. Op een eerlijke woningmarkt met gelijke kansen hoort deze belastingvrijstelling niet thuis.

PVV: Geen mening.

DENK: Niet akkoord.

VVD: Niet akkoord. De VVD wil geen maatregelen nemen die starters juist verder op achterstand zet, zoals het wegbelasten van steun die ouders hun kinderen kunnen geven om een woning te kopen.

FvD: Niet akkoord.

SGP : Niet akkoord en zegt het daarom ook niet in het verkiezingsprogramma te hebben opgenomen.


Huiseigenaren die meer dan 5 panden bezitten én verhuren moeten ook over huurinkomsten inkomstenbelasting gaan betalen: de zogenoemde Prins Bernhardbelasting.

Prins Bernhard en prinses Annette tijdens de Hollandse 100. Foto: ANP
Prins Bernhard en prinses Annette tijdens de Hollandse 100. Foto: ANP

PvdA: Akkoord.

SP: Akkoord.

GroenLinks: Akkoord.

Partij voor de Dieren: Akkoord.

ChristenUnie: Deels akkoord.

CDA: Niet akkoord.

D66: Deels akkoord. Vindt ook dat huurinkomsten beter in de belasting moeten worden betrokken, maar dit kan ook op andere manieren dan via de inkomstenbelasting.

PVV: Niet akkoord.

DENK: Geen mening.

VVD: Niet akkoord. De VVD zegt vol in te zetten op het terugdringen van het woningtekort.

FvD: Niet akkoord.

SGP: Niet akkoord. Vindt dat de huidige manier van het belasten van huurinkomsten niet aangepast hoeft te worden. Daarbij: een nog hogere belasting op huuropbrengsten heeft mogelijk een nadelig effect op de woningvoorraad, met stijgende huurprijzen als gevolg.


De woningmarkt toegankelijker maken door: langere looptijd hypotheken, verkoop woningen van corporaties aan eigen huurders, starters financieel ondersteunen, pensioengeld inzetten voor aflossing van de hypotheek.

Foto: ANP
Foto: ANP

PvdA: Starters financieel te ondersteunen door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen huis.

SP wil ook starters financieel ondersteunen.

GroenLinks wil ook starters financieel ondersteunen door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen huis.

PvdD wil eveneens starters financieel ondersteunen door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen huis.

ChristenUnie wil starters financieel ondersteunen door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen huis.

CDA wil starters financieel ondersteunen door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen huis.

D66 wil het gemakkelijker maken om de betalingstermijn van een hypotheek te verhogen naar 30 of 40 jaar en/of een gedeelte aflossingsvrij te lenen.

PVV wil starters financieel ondersteunen door middel van een eenmalige kooppremie bij de aanschaf van het eerste eigen huis.

DENK vindt dat het makkelijker moet worden om pensioengelden in te zetten voor het aflossen van je hypotheek.

VVD wil dat mensen meer keuzevrijheid hebben hoe zij sparen. Het eigen huis is voor veel mensen de grootste ‘spaarpot’. De liberalen vinden alle vier de genoemde opties bespreekbaar.

FvD wil woningcorporaties aanmoedigen aan de eigen huurders te verkopen.

SGP wil starters financieel ondersteunen. Er moet veel meer voor deze groep gebouwd worden én moeten zij meer mogelijkheden krijgen om een woning te kopen. In het verkiezingsprogramma stelt de SGP concreet voor om bouwsparen in te voeren, wat voor starters een gunstige regeling is.


Aanpassing gemeentelijke ozb-belasting via: een landelijk maximumpercentage, duurzaamheid van een woning meenemen bij ozb, gemeenten vrij te laten bij de invulling van de ozb.

Foto: ANP
Foto: ANP

PvdA: Geen mening.

SP: gemeenten hebben nu te weinig geld om hun taken te kunnen uitvoeren, daarom stijgen lokale lasten zoals de ozb. De SP wil dat het Rijk de gemeenten voldoende geld geeft en niet meer de burgers de tekorten van gemeenten hoeven te betalen.

GroenLinks vindt dat gemeenten zélf zoveel mogelijk bevoegdheid moeten hebben over lokale belastingen waaronder de ozb.

PvdD vindt dat bij de berekening van de ozb meer factoren een rol zouden moeten spelen die verband houden met de duurzaamheid van de woning zoals bijvoorbeeld het energielabel.

ChristenUnie vindt dat gemeenten zélf zoveel mogelijk bevoegdheid moeten hebben over lokale belastingen waaronder de ozb.

CDA vindt dat gemeenten zélf zoveel mogelijk bevoegdheid moeten hebben over lokale belastingen waaronder de ozb.

D66 vindt dat gemeenten zélf zoveel mogelijk bevoegdheid moeten hebben over lokale belastingen waaronder de ozb.

PVV wil dat er een landelijk maximumpercentage komt op de onroerendezaakbelasting.

DENK wil dat er een landelijk maximumpercentage komt op de onroerendezaakbelasting.

VVD is voor een landelijk maximumpercentage op de onroerendezaakbelasting.

FvD wil dat er een landelijk maximumpercentage komt op de onroerendezaakbelasting.

SGP vindt dat gemeenten zélf zoveel mogelijk bevoegdheid moeten hebben over lokale belastingen waaronder de ozb.


De hypotheekrenteaftrek moet volledig worden afgeschaft.

Foto: ANP
Foto: ANP

PvdA: Helemaal akkoord.

SP vindt dat een koopwoning niet alleen bereikbaar moet zijn voor rijke mensen. Daarom kan bij de SP iedereen de rente over de eerste 350.000 euro hypotheekschuld aftrekken. Daarboven is het nul.

GroenLinks: Akkoord.

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren wil de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afschaffen voor bedragen boven de 350.000 euro.

ChristenUnie: Helemaal akkoord.

CDA: Niet akkoord.

D66: Helemaal akkoord.

PVV: Geen mening.

DENK: Deels akkoord.

VVD Niet akkoord. De VVD stelt geen verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek voor.

FvD: Niet akkoord.

SGP is geen voorstander van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.
Wel zegt de partij open te staan voor een meer gerichte vormgeving, bijvoorbeeld op starters.


Het eigenwoningforfait moet worden afgeschaft: een bedrag dat bij de belastingaangifte wordt opgeteld bij het inkomen op basis van de woz-waarde van een woning.

Foto: ANP
Foto: ANP

PvdA: Helemaal akkoord.

SP wil vooral dat iedereen een goede woning kan betrekken. Dus geen fiscale subsidie op de duurste huizen, maar voldoende betaalbare huur- en koopwoningen bouwen.

GroenLinks: Deels akkoord,

Partij voor de Dieren: Akkoord.

ChristenUnie: Deels akkoord.

CDA: Deels akkoord. Het CDA wil het eigenwoningforfait niet afschaffen. Wel wil het CDA kijken of het eigenwoningforfait lastenneutraal kan worden aangepast.

D66: Niet akkoord.

PVV: Geen mening.

DENK: Geen mening.

VVD: Deels akkoord. De VVD wil dat het hebben van een huis betaalbaar blijft. De VVD verlaagt het eigenwoningforfait.

FvD: Helemaal akkoord.

SGP: Niet akkoord. Dit kan afgeschaft worden als maatregel om de negatieve gevolgen van het afschaffen van de hypotheekrente aftrek te compenseren. Maar daar is de SGP geen voorstander van, dus is de SGP ook geen voorstander van het afschaffen van het eigenwoningforfait als losstaande maatregel.

LEES OOK: Over 10 jaar vervalt de hypotheekrenteaftrek automatisch voor een deel van de huiseigenaren – hier moet je op letten