Premium content ophalen
  • In 2001 is besloten om de hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar te laten gelden.
  • Over 10 jaar, vanaf 2031, wordt het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek relevant voor een deel van de huiseigenaren.
  • Het is verstandig om nu al te checken of dit gevolgen heeft voor je netto hypotheeklasten.

Tien jaar klinkt misschien ver weg, maar vanuit het oogpunt van financiële planning moet je soms wat verder vooruitkijken. Dat geldt bijvoorbeeld voor huiseigenaren die genieten van de hypotheekrenteaftrek.

Dit heeft te maken met een politieke maatregel die in 2001 is doorgevoerd. Toen is bepaald dat de hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar geldt. Deze maatregel wordt echt voelbaar op 1 januari 2031, dus over tien jaar.

Voor een deel van de huiseigenaren met een hypotheek kan dit serieuze gevolgen hebben voor de netto maandlasten van hun hypotheek.

Hypotheekrenteafrek en eigenwoningforfait

Premium content ophalen