Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
1:57
  • De verhoging van het minimumloon raakt een veel grotere groep werknemers dan alleen degenen die het minimumloon verdienen.
  • Voor werkgevers kan dit betekenen dat ze veel bredere aanpassingen moeten doen, die ook voor hogere salarisschalen gevolgen hebben, volgens adviesbureau Mercer.
  • De totale kosten van de verhoging van het minimumloon voor werkgevers en overheid kunnen daarmee op ruim €11 miljard uitkomen.
  • Lees ook: Nieuwe zakelijke auto’s moeten mogelijk al in 2024 emissievrij zijn

De beoogde verhoging van het minimumloon met 10 procent in 2023 heeft veel brede gevolgen voor werkgevers. Want hierdoor gaan niet alleen werknemers die het minimumloon krijgen erop vooruit. Bedrijven moeten in bepaalde gevallen ook hogere salarisschalen aanpassen, signaleert adviesbureau Mercer.

Volgens Mercer kost de verhoging van het minimumloon werkgevers en de overheid aan extra loonkosten en verzekeringspremies in totaal ruim 11 miljard euro.

De verhoging van het minimumloon zorgt bij veel werkgevers voor een opwaartse druk op het gehele loongebouw. Voor bedrijven en organisaties waarbij het start- of instroomsalaris gelijk is aan het minimumloon, moeten de salarisschalen daarboven ook omhoog.

“Wij denken dat voor de lagere salarisschalen de verhoging omstreeks 10 procent zal zijn en dat dit afloopt naar 3 procent tot 4 procent, naar mate de salarisniveaus hoger liggen ”, geeft Bart Brenninkmeijer van Mercer Nederland aan in een perstoelichting.

Volgens Brenninkmeijer worden werkgevers min of meer gedwongen om te reageren op de verhoging van het minimumloon: "Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken.”

De verhoging van het minimumloon heeft onder meer gevolgen voor de premies die werkgevers betalen voor verzekeringen voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ziektewetuitkeringen.

Mercer merkt op dat nog geen 5 procent van alle werkenden in Nederland het minimumloon verdient. Tegelijk heeft de verhoging voor een veel bredere groep van naar schatting 6,3 miljoen Nederlanders gevolgen, ofwel 70 procent van de beroepsbevolking. Voor werkgevers is het dus van belang om de financiële risico’s snel in kaart brengen.

LEES OOK: Prinsjesdag 2022: 7 fiscale maatregelen voor ondernemers