Het kabinet wil voor nieuwe, zakelijke auto’s, waaronder leaseauto’s, versneld overstappen op auto’s die geen CO2-uitstoten. Mogelijk mogen nieuwe zakelijke auto’s al vanaf 2024 of 2024 niet meer op fossiele brandstof rijden. Dat staat in de concept klimaatnota die Klimaat- en energieminister Rob Jetten aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Het versneld emissievrij maken van het zakelijke wagenpark is een van de vijf maatregelen die Jetten wil nemen om de hogere CO2-uitstoot tijdens de huidige energiecrisis te compenseren. Het kabinet besloot de productiebeperking op kolencentrales op te heffen, wat naar schatting 4 tot 4,5 megaton extra CO2-uitstoot per jaar veroorzaakt.

Als nieuwe zakelijke auto’s inderdaad in 2024 of 2025 geen CO2 meer mogen uitstoten, dan wordt een deel van de auto’s 10 jaar eerder uitstootvrij dan in het Europese klimaatplan staat.

Voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans presenteerde vorig jaar zijn plan ‘Fit for 55’ waarin staat dat vanaf 2035 geen nieuwe brandstofauto’s meer verkocht mogen worden. Dit om de CO2-uitstoot binnen de EU in 2030 met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990.

Het emissievrij maken van nieuwe leaseauto's en de andere maatregelen van Jetten worden komende maanden verder uitgewerkt. Een definitief besluit valt in het voorjaar van 2023.

Het kabinet wil tegen die tijd ook aanvullende ingrepen in beeld hebben die moeten helpen het klimaatdoel voor 2030 - een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent ten opzichte van 1990 - meer binnen bereik te brengen.

Een voorlopige doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat de tot dusver uitgewerkte maatregelen onvoldoende zijn om dat doel te halen. Ook de Raad van State is in een advies kritisch en spoort het kabinet aan de uitgesproken ambities sneller om te zetten in concreet beleid.

LEES OOK: EU wil met zevenmijlslaarzen klimaatdoel halen: brandstofauto’s in 2035 verboden, ook hybride wagens en Ferrari’s